Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

9/8/2017

The public consultation on the EU's Trans-European Networks - Energy (TEN-E) Regulation will close on 4 September. It invites anyone with an interest in the TEN-E strategy, the EU's plan to help national governments and companies to build energy infrastructure that extends across the borders of EU countries, to give their views.

8/8/2017

We verwelkomen Agentschap Natuur en Bos in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur. Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle partners.Samen met veel verschillende partners creëert het agentschap een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen.

8/8/2017

Global coal production fell significantly in 2016, while global trade in natural gas was up. These are two of the key messages in World Energy Balances, the IEA’s comprehensive picture of energy statistics. These data are drawn from official national data submissions to the IEA from around 150 countries and regions globally.

7/8/2017

The Sinbio project, which uses a biomass boiler to convert straw, hay and woody material into renewable energy in the town of Trebišov in Slovakia, was the winner of the Businesses category in the EU Sustainable Energy Awards. 

4/8/2017

Een PBL-studie laat zien dat landdegradatie een mondiaal probleem is. Dit is met name risicovol in kwetsbare droge gebieden waar de bevolking veel sneller groeit dan elders en land en water schaars worden. De studie schetst in diverse toekomstscenario’s hoe de druk op land wereldwijd toeneemt door de stijgende vraag naar land voor voedsel, hout, bio-energie en verstedelijking.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving