Nieuw op EMIS

27/1/2020
  • Opheffing Syntra Vlaanderen en wijziging naam 'Hermesfonds' in ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’
  • GRUP ‘Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden’ in Willebroek: voorlopige vaststelling
  • Wijziging subsidiebesluit Floating PV nv voor plaatsing drijvende zonnepanelen
  • Minaraad: benoeming voorzitter
22/1/2020

De Vlaamse visserij zet sterk in om duurzamer te worden en lanceerde in 2018 het project ‘Visserij Verduurzaamt’, een erkenning van de Belgische rederijen rond verduurzaming. Uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat 80% van de Belgische reders reeds deelnemen aan het project. Bovendien zal het project ook worden uitgebreid naar de consument. Bart Tommelein (Open Vld): ‘Op een duurzame manier van zee tot bord is dé doelstelling.’

22/1/2020

De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven.

22/1/2020

Can fisheries and offshore wind farms co-exist? This was the title of an event organised today by the European Parliament’s Committee on Fisheries (PECH). The answer to this question, of course, is yes – but the happy coexistence of offshore wind and fisheries require specific conditions. European institutions now need to connect stakeholders and provide a dedicated place for sharing best practices and solutions.

21/1/2020

Eén van de beleidsdoelstellingen van de OVAM is om tegen 2036 de sanering van alle historische bodemverontreiniging op te starten. De Vlaamse overheid speelt zelf een belangrijke rol bij deze aanpak van historische bodemverontreiniging.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

27/01/2020

24/01/2020