Nieuw op EMIS

1/7/2011
PRODEM Z.O.-project roept supermarkten in heel Vlaanderen op om te vergroenen<BR> Buurtsupermarkten kunnen zich opgeven via www.vito.be/kmo<BR> 93 % besparing op verwarming, 36 % op verlichting, 39% op productkoeling
1/7/2011
The European Commission, the European Investment Bank (EIB), the Cassa Depositi e Prestiti (CDP) and Deutsche Bank announced the launch of the European Energy Efficiency Fund (EEEF) in Brussels today. The EEEF aims to provide market-based financing for commercially viable public energy efficiency and renewable energy projects within the European Union.
1/7/2011
Preliminary data published today by the European Environment Agency (EEA) show that new passenger cars registered in the European Union (EU) in 2010 are emitting 3.7 % less CO2 per kilometre travelled than new cars from 2009. A new data viewer with confirmed data will be available in October allowing consumers to compare the carbon efficiency of cars from different manufacturers.
24/6/2011
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, keurde de Vlaamse Regering vandaag het Materialendecreet definitief goed. Het nieuwe decreet vervangt het oude Afvalstoffendecreet uit 1981 dat de start van het Vlaamse afvalbeleid inluidde. Het Materialendecreet verankert de integrale kijk op de materiaalketen die minister Schauvliege en de OVAM voorstaan en zet ook de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen om.
22/6/2011
Nederland kan zijn internationale concurrentiekracht via ‘groene groei’ versterken. Voor het vergroenen van de economie moet alle in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven worden benut. Het inzetten van deze energieke samenleving vraagt een aanpassing in het denken en doen van de Rijksoverheid. Het Planbureau voor de Leefomgeving, geeft in het signalenrapport ‘De energieke samenleving. Op zoek naar sturingsfilosofie voor een schone economie’ handvatten voor die nieuwe rol van de overheid. Het uitdragen van een motiverend perspectief dat mensen stimuleert, dynamische regelgeving die innovatie beloont en storende regels weghaalt en het continue willen leren van de maatschappij, zijn enkele centrale elementen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2019