Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

17/11/2004
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SERV. De SERV is de overleg- en adviesraad van de Vlaamse sociale partners. De SERV adviseert over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze worden betrokken.
16/11/2004
Het voorontwerp van wet bevat meer dan 500 artikelen, die de uitvoering van de maatregelen uit de federale beleidsverklaring en het begrotingsconclaaf behandelen.
15/11/2004
Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN: Medio juni van dit jaar keurde de Vlaamse Regering de uitvoering van het programma ter stimulering van eco- efficintie in KMO's goed.
15/11/2004
In het kader van de werken aan het Deurganckdok verleent de Vlaamse Regering een aantal stedenbouwkundige vergunningen voor werken op het grondgebied van Beveren. Het betreft het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Waaslandhaven Noord, het aanleggen van een rotonde op de kruising van de Hazopweg en de Steenlandlaan, de aanleg van een verbindingsweg tussen het Geslecht en de Scheldedijk, de aanleg van een doodloper vanuit Kalisbundel noordwaarts en de aanleg van het weidevogelgebied Doelpolder Noord en de kreek in Buffer Noord.
15/11/2004
Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN en van Vlaams minister Kris PEETERS: De Vlaamse Regering keurt het besluit principieel goed m.b.t. de vaststelling van de categorien van projecten onderworpen aan milieu-effectenrapportage. Deze aangepaste lijst van categorien wordt voor advies ingediend bij de Raad van State.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019