Nieuw op EMIS

18/7/2003
Minister Sannen wil dat Europa Kyoto-protocol onverkort uitvoert "Europa mag zich niet verschuilen achter de ontwikkeling van nieuwe technologie als lange termijn wapen tegen de klimaatverandering.
18/7/2003
De Vlaamse regering besliste dat bedrijven die overschakelen van het gebruik van grondwater naar het gebruik van een collectief systeem van "grijswater" - gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater of regenwater- voortaan kunnen rekenen op een financile tegemoetkoming van de Vlaamse overheid.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2019

09/12/2019