Nieuw op EMIS

24/1/2002
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft deze middag overleg gepleegd met haar Waalse collega Michel Foret over de bodemverbeterende middelen, de mestproblematiek en de problemen die daaromtrent ervaren worden in Vlaanderen en Walloni.
17/1/2002
Enkele maanden terug heeft de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg een vergunning afgeleverd aan de nv Remo voor de verdere exploitatie van een stortterrein van 18 ha en een duur van 20 jaar.
17/1/2002
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua wil met de aankoop van de gemeentebossen van Voeren het Vlaams areaal aan bosreservaten uitbreiden met een aantal bijzonder waardevolle bossen.
14/1/2002
Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :
11/1/2002
Met de goedkeuring van dit ontwerpbesluit worden de huidige expansierichtlijnen - MGB3.2 en VL 7.2 - die de ecologiesteun regelen, aangepast aan de nieuwe Europese kaderregeling inzake ecologiesteun.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2019

09/12/2019