Nieuw op EMIS

12/11/2019
  • Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat
  • Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 75. Antwerpen – Slachthuissite
  • Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020
  • Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): verlenging benoeming leden
  • Aanpassing regelgeving vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
  • Begeleiding van uitzonderlijk vervoer: toekenning vergunningen
8/11/2019

Van 26 september tot 16 oktober deden meer dan 300 studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten mee aan drie Ecodesign Challenges van de OVAM. Door design op een creatieve manier in te zetten zochten ze naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem dat hen was opgegeven. Een aftermovie toont hoe dat in z’n werk ging.

8/11/2019

Hoe gezond is uw grond? Deze vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten beantwoorden. Via www.degrotegrondvraag.be komt u te weten of er informatie over de bodemkwaliteit van uw grond beschikbaar is, en wat u moet doen als hij verontreinigd is. In sommige gevallen betaalt de OVAM zelfs de kosten van het onderzoek en de sanering.  

8/11/2019

Bodemverontreiniging in waterlopen door zware metalen en organische verbindingen is in veel landen een belangrijk ecologisch en economisch probleem. Maar hoe krijg je een goed beeld van waar die verontreiniging kan voorkomen? De OVAM probeert een alternatieve onderzoeksmethode uit, samen met Medusa Explorations, door een bootje te laten varen op de Vrouwvliet in Mechelen.

8/11/2019

Bebat en de OVAM roepen in een campagne van 25 oktober tot 15 november op om lege batterijen in te leveren: bij alle Vlaamse gezinnen samen liggen er in totaal ruim 84 miljoen, na recyclage goed voor 2118 ton grondstoffen om terug in omloop te brengen. Concreet gaat het om 450 ton ijzer en 300 ton zink, en om maar liefst 10 ton kobalt en 35 ton nikkel, zeer waardevolle materialen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2019

09/12/2019