Nieuw op EMIS

15/7/2005
De Oost-Vlaamse bestendige deputatie kiest voortaan voor 100% groene energie. Daarmee is het provinciebestuur Oost-Vlaanderen de eerste grote afnemer van groene energie. Het provinciebestuur wil met zijn keuze een voorbeeld zijn voor andere provinciale en lokale besturen.
15/7/2005
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.
15/7/2005
Vlaamse Regering in kort bestek - 15 juli 2005
15/7/2005
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag het besluit inzake beheerovereenkomsten voor de landbouw principieel goedgekeurd en vraagt nu het advies van de stuurgroep Vlaamse mestproblematiek. In het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt de reglementering betreffende verschillende beheerovereenkomsten voor landbouwinspanningen voor water en natuur in n besluit gentegreerd.
15/7/2005
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering vandaag de betoelaging van de binnenvaart naar de kusthavens Zeebrugge en Oostende en de estuaire vaart vanuit en naar Zeebrugge goedgekeurd.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving