Nieuw op EMIS

18/2/2020
  • Afwijking en delegatie GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) aan Dilbeek
  • Wijziging Energiebesluit: aanpassingen rond geothermie bij groene warmte
  • Oproep energetische renovatie noodkoopwoningen
  • Statutenwijziging De Vlaamse Waterweg nv

 

13/2/2020

Luchtvervuiling, en de vroegtijdige sterfte die daarmee samenhangt, worden sterk beïnvloed door emissiebronnen op afstand. Ongeveer de helft van de vroegtijdige sterfte in de VS vindt plaats buiten de staat waarin de emissie wordt geproduceerd. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) doen verslag van deze bevindingen in Nature. 

13/2/2020

Het verstrengde mestbeleid dat sinds het voorjaar van 2019 in voege is, botst met de pachtwetgeving. Voor cultuurcontracten, beter gekend onder de naam seizoenspachten, komen landbouwers in een juridisch vacuüm terecht wanneer degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de bemesting niet dezelfde persoon is als degene die de teelt verbouwt. “De Vlaamse landbouwadministratie en de leefmilieuadministratie onderzoeken op dit ogenblik een aantal pistes om uit de impasse te geraken”, klinkt het.

12/2/2020

Wind turbines already have a recyclability rate of 85% to 90%. Making turbines 100% recyclable is an important task for the wind industry – and we are making significant progress in the right direction. Most components of a wind turbine – the foundation, tower, components of the gear box and generator – are recyclable and are treated as such.

12/2/2020

De Europarlementariërs vetoën een voorstel van de Europese Commissie dat zou leiden tot het toestaan van lood in gerecycled pvc.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving