Nieuw op EMIS

7/5/2010
<P><STRONG>In de Antwerpse haven worden beduidend minder verontreinigende stoffen inde lucht geloosd dan tien jaar geleden. De totale emissie van de grootindustrieis er in de periode 1998-2008 met liefst 40 procent afgenomen. Dit blijkt uit eenbevraging die de werkgroep Grootindustrie van Voka - Kamer van KoophandelAntwerpen - Waasland afnam bij 31<SUP>1</SUP> van de grootste industriële bedrijven uitde havenregio, inclusief de petrochemische cluster.</STRONG><BR>
6/5/2010
<P><STRONG>Om de zoektocht naar geschikte plaatsen voor het winnen van aardwarmte te versnellen, introduceert TNO vandaag in Utrecht een geothermisch informatiesysteem: ThermoGISTM. Met dit systeem is het voor overheid en bedrijfsleven mogelijk om een koppeling te maken tussen vraag en aanbod van deze vorm van duurzame energie. Op meer dan vijftig plaatsen in Nederland wordt nu de mogelijkheid van aardwarmtewinning onderzocht en op enkele plaatsen worden al winninginstallaties geboord.</STRONG></P> <P>
5/5/2010
<P><STRONG>In 2010, around half of the European Union's Member States expect to miss one or more of the legal limits set by the National Emission Ceilings Directive. According to recent data compiled by the European Environment Agency (EEA), 11 countries expect to exceed their ceilings by significant amounts — some missing NOx targets by more than 40 %.</STRONG><BR>
4/5/2010
<P><STRONG>Het Comité van de Regio's (CvdR) komt met een nieuw initiatief waarmee het de ondertekenaars van het Burgemeesterconvenant wil helpen, hun beloftes om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, waar te maken. Zo wil het steun geven aan de lokale leiders die ondanks het echec van Kopenhagen doorgaan met hun strijd tegen de klimaatverandering. <BR></STRONG>
4/5/2010
<P>Nederland moet aan kop gaan lopen bij een duurzaam gebruik van biomassa in energie, transport en chemie. <BR><BR>Dit stelt de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (CDB) die op 29 april het advies “<A href="http://www.emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/nieuwsberichten/nieuwsbericht_04-05-10_advies_vaste_biomassa.pdf" target=_blank>Nederland duurzaam aan kop; advies voor duurzaamheidscriteria vaste biomassa</A>” heeft aangeboden aan de ministers van VROM en Economische Zaken.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019