Nieuw op EMIS

25/4/2003
Vlaamse regering in kort bestek - 25 april 2003
25/4/2003
Na advies van de SERV en de MiNa-raad keurde de Vlaamse regering, op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Jaak GABRIELS, het aangepaste besluit houdende de subsidiring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen opnieuw principieel goed.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019