Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

Nieuw op EMIS

12/2/2016

De waardering voor elektrische auto’s is de afgelopen 4 jaar toegenomen. Dat geldt voor zowel zakelijk rijders als particuliere autokopers.

12/2/2016

Ministers and other top officials from more than 30 countries gather to foster innovation and collaboration

12/2/2016

Op 18 december 2015 organiseerden de Vlaamse Milieumaatschappij, ARGUS en The Shift een conferentie over megatrends. De veerkracht van Europa en Vlaanderen (maatschappelijk, ecologisch en economisch) zal in de komende decennia ook sterk worden beïnvloed door wereldwijde megatrends.

9/2/2016

Natuur & Milieu en Eneco hebben CE Delft opdracht gegeven te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de meestook van biomassa die nog niet zijn afgesproken in het Energieakkoord en wat de subsidiekosten en overige effecten van deze alternatieven zijn voor Nederland. Uit deze studie blijkt dat er alternatieven mogelijk zijn voor meestook in kolencentrales.

9/2/2016

Wind energy added more new capacity than any other form of power in Europe in 2015.