Wat zijn Europese BBT-studies of BREFs

De Europese BBT-studies (BREFs) worden opgesteld door het IPPC-bureau van het onderzoekscentrum IPTS in Sevilla in het kader van de Europese IPPC-richtlijn en de Richtlijn Industriële Emissies . Deze BREFs geven per bedrijfstak aan wat de BBT zijn en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn. Een wijziging in de Richtlijn Industriële Emissies ten opzichte van de IPPC-richtlijn is het gebruik van BBT-conclusies.

De studies komen tot stand in een participatief proces, waarin zowel de industrie als de lidstaten betrokken zijn.  Voor dit proces heeft de Europese Commissie richtlijnen gepubliceerd. Het BBT-kenniscentrum is hierin betrokken als vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid.

De BREFs zijn nogal omvangrijk. Daarom heeft het BBT-kenniscentrum VITO checklists opgesteld die de vergunningsverleners en bedrijven kunnen helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast. Deze checklists zijn op te vragen via de betreffende sectorpagina's.