WASS (WAterzuiveringsSelectieSysteem)

Doel

WASS is een beslisondersteunend instrument dat de overheid, de bedrijven en milieuadviesbureaus helpt bij het zoeken naar mogelijke combinaties van zuiveringstechnieken om een bepaald afvalwaterprobleem op te lossen. WASS werd door het BBT-kenniscentrum ontwikkeld. Het resultaat ervan is evenwel niet automatisch ook een Beste Beschikbare Techniek (BBT). Hiertoe dient nog een globale milieu- en economische beoordeling, en een meer specifieke techniekanalyse te gebeuren. 

Klik op Technieken in het linker menu om de elektronische versie van de techniekfiches te consulteren.

Start de applicatie

 

BEGELEIDINGSCOMITÉ "WASS"
ORGANISATIE VERTEGENWOORDIGER
VITO An Derden (BBT-kenniscentrum)
Wim Schiettecatte
Peter Cauwenberg
Sofie Van Ermen
Johan Ceulemans
Joost Helsen
Tom De Baerdemaeker
Pieter Vandezande
Kathy Elst
Etienne Brauns
Anita Buekenhoudt
Diane Huybrechts (BBT-kenniscentrum)
TNAV Paul Ockier
Sylvia Van De Wouwer
LNE Geert Pals
VMM Kristien Caekebeke
Lut Hoebeke