WASS - BEPERKINGEN

Beperkingen van het WASS

Hydraulische benaderingen worden niet gemaakt. Dit betekent dat de praktische haalbaarheid van bepaalde technieken in het gedrang komt wanneer men te maken heeft met (zeer) kleine debieten. Informatie hieromtrent kan worden bekomen in de techniekbeschrijvingen.

De voorgestelde combinaties van technieken zijn niet noodzakelijk de enige mogelijke. Nieuwe ontwikkelingen zijn steeds mogelijk. Er is geen economische en milieu-afweging gemaakt. De voorgestelde trajecten mogen dus zeker niet automatisch als Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden bestempeld.

Alhoewel al het mogelijke gedaan is om accuraatheid van WASS te waarborgen zijn fouten niet uit te sluiten en kunnen de auteurs, VITO en/of het Vlaams gewest niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van het systeem. De gegevens in de techniekfiches  zijn geactualiseerd tot februari 2010.