Vito BBT-studies

Om de Vlaamse overheid te helpen bij het verzamelen en verspreiden van informatie over BBT en om haar te adviseren in verband met het BBT-gerelateerde vergunningenbeleid, heeft Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) op vraag van de Vlaamse overheid een Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken uitgebouwd. Dit BBT-kenniscentrum inventariseert informatie rond beschikbare milieuvriendelijke technieken, selecteert daaruit de BBT en vertaalt deze naar mogelijke vergunningsvoorwaarden en regels voor ecologiesteun. Het BBT-kenniscentrum wordt gefinancierd door het Vlaams gewest en begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid.

De Vito BBT studies die in kader van het BBT-kenniscentrum worden samengesteld bepalen de BBT per bedrijfstak of sector. Onderzoekers van het BBT-kenniscentrum stellen hierin op basis van literatuurgegevens, bedrijfsbezoeken, meetgegevens, onderzoeksrapporten en dergelijke specifieke technieken voor als BBT. Voor de wetenschappelijke begeleiding van de studie worden begeleidingscomités samengesteld met vertegenwoordigers van industrie en overheid. Het BBT-kenniscentrum houdt voor zover mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van het begeleidingscomité. De BBT-analyse is evenwel geen compromis maar komt overeen met wat het BBT-kenniscentrum op moment van publicatie van de studie als de stand der techniek en de daaraan gekoppelde meest aangewezen aanbevelingen beschouwt.

De volgende werkwijze wordt door Vito gevolgd bij het selecteren van de BBT.

bbt flow

Figuur 1: Selecteren van BBT op basis van de scores voor de verschillende criteria