Projectmedewerker vrijwilligersnetwerken

Natuurpunt Studie vzw zoekt voor onmiddellijke aanwerving op het hoofdkantoor in Mechelen:

Projectmedewerker vrijwilligersnetwerken
(voltijds contract van bepaalde duur voor 24 maanden)


Wie is Natuurpunt?
Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die natuur in Vlaanderen beschermt. Met 6.000 actieve vrijwilligers en 470 professionals beheren we 500 natuurgebieden, met een oppervlakte van 25.000 ha. Met inventarisaties en monitoring houden we zicht op de toestand van de natuur . We zetten vorming en workshops op om mensen dichter bij de natuur te brengen. En we brengen de natuur bij de mensen. Met 110.000 aangesloten gezinnen zijn we de grootste natuurbeschermingsorganisatie van Vlaanderen.

Natuurpunt Studie vzw is erkend als wetenschappelijke instelling. We moedigen vrijwilligers aan om op een wetenschappelijk onderbouwde wijze aan natuurstudie te doen. Vrijwilligers kunnen een grote bijdrage leveren aan de ecologische kennis in de samenleving ten voordele van onze natuur. Duizenden mensen melden hun waarnemingen en observaties op www.waarnemingen.be, nemen deel aan een telproject of doen op een gestructureerde manier aan natuurstudie.

Wat ga je doen?
Natuurpunt Studie is een kenniscentrum voor biodiversiteit in Vlaanderen. Elke dag zorgen vrijwilligers uit natuurstudiewerkgroepen ervoor dat soorten beter in kaart worden gebracht en beschermd. Dat doen ze rond verschillende thema’s en op verschillende niveaus. De Cel Natuurstudie ondersteunt hen daarin met praktische ondersteuning, technische toepassingen en advies. Werkingsvormen veranderen ook snel. Jouw taak is om de werking van deze studiewerkgroepen te ondersteunen, te verbinden tot bloeiende vrijwilligersnetwerken, en projectmatig te werken aan een nieuw model van samenwerking.

• Je zorgt voor de dagelijkse uitvoering van het project ‘vrijwilligersnetwerken rond natuurstudie’ in nauw overleg met de werkgroepencoördinator en het celhoofd natuurstudie.
• Samen met de cel Beweging werk je een vrijwilligersbeleid uit op maat van de studiewerkgroepen.
• Je ondersteunt en begeleidt de studiewerkgroepen en reikt hen actuele handvaten aan om hun werking uit te bouwen.
• Je definieert samen met de studie werkgroepen en de dienst Studie gezamenlijke doelstellingen.
• Je bouwt aan vrijwilligersnetwerken doorheen de verschillende werkingsniveaus en thema’s rond natuurstudie. 
• Je stimuleert samenwerkingsverbanden op vlak van communicatie, kennisuitwisseling, organisatie, … tussen studiewerkgroepen onderling, en tussen studiewerkgroepen, beheerteams en afdelingen van Natuurpunt.
• Je overlegt met de gewestelijke studiewerkgroepen (binnen en buiten Natuurpunt) over hun rol in dit project.
• Je beantwoordt vragen uit het netwerk.
• Je ondersteunt de opstart en begeleiding van nieuwe initiatieven.
• Je verzorgt de communicatie naar alle doelgroepen betrokken bij dit project.
• Je begeleidt andere medewerkers van de dienst Studie rond vrijwilligersondersteuning.

Wie ben jij? 
• Je bent gemotiveerd om in een natuurbehoudvereniging samen met vrijwilligers te werken
• Je beschikt over een Bachelordiploma in een sociale richting of gelijkwaardig door ervaring. 
• Je hebt door opleiding of ervaring een gedegen kennis van verenigingsuitbouw en vrijwilligersondersteuning.
• Je hebt door je ervaring of opleiding kennis van het natuurstudielandschap in Vlaanderen.
• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, agogische kwaliteiten en talent voor overleg en conflictbemiddeling.
• Je bent een teamplayer die sterk is in overleg zowel binnen het team als met de rest van onze vereniging.
• Je hebt oog voor kwaliteit, kan georganiseerd en zelfstandig werken en je durft initiatieven te lanceren. 
• Je hebt een goede kennis van computergebruik, minstens Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Wat bieden wij?
Je levert, samen met onze sterke groep vrijwilligers, een bijdrage aan het documenteren en beschermen van de natuur in Vlaanderen. Je komt terecht in een verenigingscultuur gericht op samenwerking en vertrouwen tussen mensen. Kansen om te leren, jezelf te ontwikkelen en respect voor een goede werk-privébalans kenmerken ons personeelsbeleid.

We bieden je de ruimte voor een grote eigen inbreng en zelfstandigheid waarbij we jouw bijdrage in de verdere uitbouw van het natuurstudienetwerk op prijs stellen. Je krijgt een plaats in een tof team en je werkt samen met professionals en vrijwilligers van heel Natuurpunt. Je plaats van tewerkstelling is het hoofdkantoor in Mechelen. Na een inloopperiode krijg je de mogelijkheid voor structureel of occasioneel thuiswerk of de mogelijkheid om gedeeltelijk te werken in onze regionale secretariaten of standplaatsen (vb. Gent of Hasselt).

Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema (aanvangssalaris is minimum € 2259,56 bruto, relevante anciënniteit kan gedeeltelijk overgenomen worden), aangevuld met maaltijdcheques. Je werkuren van 38 uren per week presteer je in glijdende werkuren.

Hoe solliciteren? 
Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code “Studie1901 Projectmedewerker vrijwilligersnetwerken”.

Je kan tot en met 2 augustus 2019 reageren op deze vacature.


Meer informatie?
Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Wouter Vanreusel - Celhoofd Natuurstudie - 015-29 72 13.

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of het algemene personeelsbeleid? Neem dan contact op met: Sanne Frederickx – medewerker HR via 015-29 72 14.

 

Contactgegevens

Natuurpunt
Coxiestraat 11
2800 Mechelen

Geplaatst door

Uiterste sollicitatiedatum

02/08/2019

Vereist diploma

Bachelor

Regio van tewerkstelling

Provincie Antwerpen