Projectmedewerker subsidies

IGEMO wenst zich te versterken met een 

PROJECTMEDEWERKER SUBSIDIES 

Als intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling realiseert IGEMO voor haar lokale besturen projecten die omwille van hun innovatief en vooruitstrevend karakter en/of hun intrinsieke kwaliteiten in aanmerking komen voor Europese, Vlaamse, provinciale subsidies of cofinanciering.

Het opvolgen van subsidiebesluiten en -programma’s, het zoeken van partners in binnen- en buitenland, het aftoetsen van projectideeën bij programmasecretariaten, het afbakenen en opmaken van subsidiedossiers, het indienen en monitoren van projecten ... vormen de bouwstenen van een specifieke en boeiend traject dat IGEMO doorloopt voor haar ideeën en projecten op het vlak van klimaat, mobiliteit, milieu, wonen, economie, zorg, erfgoed ...  

IGEMO leidt ook de lokale besturen toe naar subsidieprogramma’s en ondersteunt hen bij de opmaak en indiening van subsidiedossiers.  

Jouw uitdaging  

Je werkt als projectmedewerker ‘subsidies’ mee aan het ontwikkelen van dossiers, zowel voor de eigen ideeën en projecten als voor deze van lokale besturen. Je bent voornamelijk verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van subsidiedossiers en de procedurele aspecten.

Je werkt samen met de subsidioloog van IGEMO die zich vooral toelegt op het detecteren van subsidiabele projecten en ideeën, netwerking, contacten met (mogelijke) partners, afstemming met programmasecretariaten …  Samen vormen jullie een hecht team dat complementair werkt.  

Jouw taken  

 • Je informeert je over de bestaande en nieuwe subsidiebesluiten en -programma’s, met bijzondere aandacht voor de Europese programma’s (ESF, EFRO, Interreg, Horizon 2020, Erasmus, Life, PDPO…). 
 • Je linkt projecten en ideeën aan subsidiebesluiten en -programma’s. 
 • Je organiseert zowel intern als extern (met lokale besturen, actoren en stakeholders) meetings om projecten en ideeën uit te werken (brainstorming, afstemming van objectieven …).  
 • Je neemt deel aan infovergaderingen, (partner)meetings, webinars e.d. 
 • Je schrijft subsidieaanvragen uit en maakt subsidiedossiers op. 
 • Je overlegt met partners voor de afstemming en opmaak van dossiers en aanvragen. 
 • Je vertaalt teksten, dossierstukken e.d naar het Engels (Europese voertaal).  
 • Je dient subsidieaanvragen in en volgt de procedurele voortgang nauwgezet op.  

Jouw profiel  

 • Je bent ambitieus en ondernemend. 
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). 
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen. 
 • Je bent goed in argumenteren en overtuigen. 
 • Je werkt nauwkeurig en nauwgezet.  
 • Je bent contactvaardig. 
 • Je spreekt en schrijft vlot en correct Engels.  
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 • Je bent resultaatgericht. 
 • Je beschikt minstens over een diploma hoger secundair onderwijs. 
 • Je bent flexibel. 

Ons aanbod 

 • Je krijgt een boeiende job met uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden. 
 • Je komt terecht in een dynamische en ambitieuze omgeving met een aangename werksfeer. 
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B). Nuttige werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning. 
 • Je krijgt extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, smartphone … 

Selectie 

Een eerste selectie vindt plaat op basis van een beoordeling van je motivatiebrief en c.v. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan:  

 1. een kennismakingsgesprek op 13 of 14 september 2017; 
 2. een schriftelijke en mondelinge proef op 20 of 21 september 2017. 

Tijdens de selectieprocedure worden zowel de deskundigheden als de vaardigheden en de competenties getest.  

Interesse?  

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 2 september 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of via e-mail: info@igemo.be

Meer info?  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevr. Anneleen Van Tendeloo, teammanager, op het nummer 015 28 60 20 (vanaf 7 augustus) of Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, op het nummer  015 28 50 59 (tot 10 augustus).  

Over IGEMO

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen ...), die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken, waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet. 

De dienstverlening van IGEMO omvat onder meer: 

 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van milieu- en klimaatbeleid, energie- en waterbeheer, mobiliteit, duurzame ontwikkeling …; 
 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening; 
 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van woon- en bedrijfshuisvestingsbeleid; 
 • realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen, woonprojecten …); 
 • project- en procesmanagement bij (complexe) ruimtelijke en infrastructurele projecten. 

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken: 

 • een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak; 
 • 100 % inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken; 
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren. 

 

Contactgegevens

IGEMO
Schoutetstraat 2
2800 Mechelen

Geplaatst door

Uiterste sollicitatiedatum

02/09/2017

Vereist diploma

Secundair onderwijs
Bachelor
Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Antwerpen