Expert Pollutiebestrijding bij de dienst Marien Milieu (te Zandvoorde)

Functie

Heb je interesse voor de bescherming van het marien milieu? Wil je in actie komen bij vervuiling op zee en pollutiebestrijding verder helpen uitbouwen? Heb je zin om je te ontwikkelen in de technische en operationele aspecten van pollutiebestrijding?

De dienst Marien Milieu biedt je een gevarieerde en boeiende job vol uitdaging aan met voldoende actie op het terrein. Je krijgt de nodige opleiding en ondersteuning bij de start van de job.

Dit zijn je belangrijkste taken:

 • Je garandeert de paraatheid van de dienst Marien Milieu als bevoegde autoriteit in geval van vervuiling op zee:
  • Je maakt deel uit van een wachtdienst om het pollutiebestrijdingsmateriaal snel te mobiliseren.
  • Je geeft advies over de organisatie van de interventie;
  • Je coördineert de inzet van het pollutiebestrijdingsmateriaal op zee;
  • Je organiseert oefeningen in overleg met de partners.
 • Je ontwikkelt je expertise over de verschillende aspecten van pollutiebestrijding:
  • Je staat in voor de actualisatie van de operationele procedures en interventieplannen;
  • Je neemt deel aan relevante (internationale) vergaderingen, opleidingen en workshops;
  • Je zorgt voor de opleiding en training van het interventiepersoneel.
 • Je bent de contactpersoon voor de verschillende partners (Hulpverleningszone 1(brandweer), DAB Vloot, Marinecomponent  van Defensie, Provincie West-Vlaanderen, Kustwacht...):
  • Je bent verantwoordelijk voor de goede samenwerking met deze gesprekspartners;
  • Je ontwikkelt een netwerk en blijft op de hoogte van de verschillende uitdagingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het pollutiebestrijdingsmateriaal:
  • Je stuurt het technisch personeel aan dat instaat voor het dagelijks beheer;
  • Je staat in voor de noodzakelijke investeringen.

De meerderheid van jouw taken gaat door in Zandvoorde of aan de kust. Ook dien je geregeld aanwezig te zijn op vergaderingen in Brussel.

Meer info over de jobinhoud? 
Eric Donnay - Celhoofd Milieuhandhaving
Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tel. : 02/524.96.28
E-mail : eric.donnay@health.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Lise De Croo - Selectieconsultante
Tel.: 02/524.93.35
E-mail: selection@health.fgov.be 

Profiel

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur, landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, natuurkunde (fysica), milieuwetenschap, biotechnologie, informatica, wiskunde, geologie, geografie, nautische wetenschappen
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties) (ingenieurswetenschappen)
 • Industrieel ingenieur (alle opties) (industriële wetenschappen)
 • Veiligheidswetenschappen en Milieu- en preventiemanagement
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

Aanbod

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. Minimum aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Bereken je salaris via de loonsimulator op http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • kilometervergoeding bij gebruik eigen wagen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een premie voor wachtdienst
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop en smartphone (met split billing)
 • mogelijkheid om te telewerken (financiële tussenkomst internetabonnement)
 • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
 • 26 dagen verlof per jaar, betaald verlof tussen Kerst en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Afdeling en team

De dienst Marien Milieu is, naast beleidsgerichte werkzaamheden, onder meer verantwoordelijk voor pollutiebestrijding en milieuhandhaving op zee. Beschikbaarheid van het materieel en snelle interventies op zee bij accidentele verontreiniging zijn hiervoor prioritair naast een goede samenwerking binnen het team en met andere overheidsdiensten en privé-partners.
 
Om deze opdracht te vervullen voorziet de dienst Marien Milieu:
- het interventiematerieel (dat gestockeerd wordt in Zandvoorde);
- opleiding en oefeningen met de verschillende partners;
- coördinatie van operationele en interventieplannen en procedures voor pollutiebestrijding op zee;
- organisatie van de interventie in geval van incidenten met vervuiling op zee;
- opvolging van de werkzaamheden van internationale, Europese en regionale instrumenten inzake paraatheid, uitwisseling van informatie en bijstand voor pollutiebestrijding op zee.

Verder werkt de dienst Marien Milieu aan:
1. een gezond marien milieu door:
- het proactief ontwikkelen en handhaven van nationaal en internationaal beleid;
- het informeren en sensibiliseren van stakeholders en het grote publiek;
- het nemen van actieve natuurbeschermingsmaatregelen.
2. een evenwichtige mariene ruimtelijke planning binnen de grenzen van de draagkracht van het marien ecosysteem en met duurzame ontwikkeling als richtsnoer.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen. 

Verdere specificaties

Bekijk de vacature en solliciteer via https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19371/Expert-Pollutiebestrijding-voor-de-dienst-Marien-Milieu-te-Zandvoorde-m-v-x-

Solliciteren kan tot en met 25 november 2019.

Je moet online solliciteren via de website www.selor.be en  'Mijn Selor'.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

Geplaatst door

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Uiterste sollicitatiedatum

25/11/2019

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie West-Vlaanderen