Energie adviseur

De Brusselse Confederatie voor Social Profit Ondernemingen (BCSPO) vertegenwoordigt de werkgevers van de social profit sector, hetzij privé als publiek, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze sector is in volle expansie en vertegenwoordigt meer dan 1100.000 werknemers, actief in meer dan 6500 ondernemingen.

De BCSPO vertegenwoordigt 24 werkgeversfederaties. Deze zijn actief in de persoonsgebonden dienstverlening en streven naar een optimale bevrediging van de maatschappelijke behoeften: ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven, hulpcentrum voor volwassenen, mensen met een handicap, jeugdhulp, culturele verenigingen, sociaal-professionele integratie, mutualiteiten, enz.

De BCSPO staat in om de werkgeversbelangen van onze leden te verdedigen, coördineren en bevorderen door deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke dialoog. Als erkende sociale partner zijn we lid van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; een paritair orgaan waarin de sociale partners van het Brussels Gewest hun advies geven over het overheidsbeleid. Op die manier proberen we ons steentje bij te dragen om een politiek en wetgevend klimaat te creëren waarin het social profit model zich op een harmonieuze manier kan ontwikkelen.

Functie en missie

U zal als energie adviseur deel uitmaken van het energieteam van de CBENM-BCSPO. De CBENM-BCSPO beschikt over een financiering van Leefmilieu Brussel in het kader van hun projectoproep om de social profit sector te helpen in het behalen van de energiedoelstellingen van de regio. Via zijn energieadviseurs informeert, sensibiliseert en begeleidt de CBENM-BCSPO de social profit ondernemingen rond het energie thema.

De volgende missies zullen u worden toevertrouwd:
  • Zowel het administratieve en financiële beheer van het project, als de tijdsmanagement en planificatie ervan;
  • Het organiseren van seminaries omtrent het Rationeel Energie Gebruik (REG) en hernieuwbare energie voor social profit ondermingen. Het woord nemen als gastspreker tijdens seminaries;
  • Begeleiding aan het REG van 10 instellingen per jaar: methodologische en technische begeleiding, maar ook werken aan de bewustwording. Deze begeleiding wordt ofwel via collectieve vergaderingen gerealiseerd, ofwel via een bezoek bij de instelling zelf.
  • Het realiseren van energetische pré-audits;
  • De opbouw en realisatie van bewustwordingsanimaties voor de personeelsleden van social profit ondernemingen;
  • Redactioneel werk: artikels en casestudies schrijven rond een bepaald energieproject, FAQ, de actualisering van de energie tabblad van de site;
  • Telefonische - en elektronische ondersteuning omtrent energievragen (premies, EPB-regelgeving, methodologie, technisch advies, enz.);
  • Deelname aan de vergaderingen met de subsidiërende overheid.


Profiel

Opleiding(en):
Universitair diploma: opleiding in milieu- en preventiemanagement, energiemanagement, industrieel of burgerlijk ingenieur; eco-adviseur.
 
Gewenste werkervaring:
Duur: minimum twee jaar werkervaring
Beschrijving: bewezen ervaring in het domein van energie met technische kennis van energiebesparingen in gebouwen, ervaring in projectmanagement rond dit thema.
 
Algemene beschrijving:
De CBENM-BCSPO is op zoek naar een nieuwe collega om haar energiedienst te versterken! Onze nieuwe collega moet een opleiding als deze hierboven beschreven gevolgd hebben en een werkervaring van minimum 2 jaar in energie hebben. U moet kennis hebben op het gebied van het Rationeel Energie Gebruik (REG), de energetische performantie van gebouwen (tertiaire sector) en in hernieuwbare energie. Ervaring als projectmanager is een belangrijke troef, aangezien de werkinhoud veel organisatie en planificatie vraagt. Relationele vaardigheden, communicatie, vastberadenheid, en goede redactionele vaardigheden zijn eveneens belangrijk.
 
Talen:
Frans – Zeer goede kennis
Nederlands – Goed à zeer goede kennis
 
Specifieke kennis: Opbouw van een data-base, algemeen gebruik van een pc en van Microsoft-Office (Word, Access, Excel, Powerpoint, Outlook). Kennis in het beheer van de website is een pluspunt.

Praktische informatie

Type contract: 4/5 VTE
Uren/week: 30u24
Uurregeling: van 8u30 tot 17u of van 9u tot 17u30 (4 dagen per week)
Type: onbepaalde duur
 
Voordelen: groepsverzekering en maaltijdcheques. Mogelijkheid om een MIVB-abonnement of een voorafbetaalde treinkaart te hebben.
 
Salaris: barema CP 330
 
Richt uw kandidatuur met c.v. en motivatiebrief vóór 25 oktober 2017 aan bruno.gerard@cbenm-bcspo.be.
Na een eerste selectie op basis van bovengenoemde documenten, wordt u gevraagd om thuis een schriftelijk werk uit te voeren. Dit moet per mail voor maandag 6 november om 12:00 uur worden verzonden. Tenslotte wordt een individueel interview aangeboden op 8 of 9 november 2017.

 

 

Contactgegevens

CBENM-BCSPO ASBL
Congresstraat 37-41 - bus 3
1000 Brussel
Tel: 02 210 53 08
Site : www.cbenm-bcspo.be

Contact : bruno.gerard@cbenm-bcspo.be

Geplaatst door

emis

Uiterste sollicitatiedatum

25/10/2017

Vereist diploma

Niet gedefinieerd

Regio van tewerkstelling

Brussel