Diensthoofd Ruimtelijke ordening (m/v/x)

Als charmantste stad van Vlaanderen wil Aalst een plek zijn waar mensen graag wonen, werken, leven en zich ontspannen. Aalst wil zich profileren als aantrekkelijke woonstad en trekt volop de kaart van doordachte stads- en dorpsvernieuwing. Met RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen, prestigeprojecten en masterplannen zoals de Aalsterse stationsomgeving, Immerzeel+, Tragel en recent nog ‘De Kaaien’ is de toon gezet. Aalst wil de komende jaren op dit elan verder werken. Het ambitieniveau ligt hoog.

Voor de stad Aalst zijn we op zoek naar een gedreven diensthoofd voor de dienst Ruimtelijke ordening (2 teams met in totaal een 20-tal VTE). Deze dienst maakt deel uit van de cluster Omgeving, Wonen en Ondernemen en is de motor voor de vergunningverlening en handhaving op het vlak van Ruimtelijke ordening en stedenbouw, dit in nauwe samenwerking met beleidsmakers en alle betrokken actoren.

Jouw functie

 • Je staat in voor de realisatie van de doelstellingen van de dienst, dit in nauwe samenwerking met de directeur en de andere diensthoofden van de cluster Omgeving, Wonen en Ondernemen.

 • Je levert vaktechnische en praktijkinput voor beslissingen over het vergunningen- en handhavingsbeleid aan de directeur en het College van Burgemeester en schepenen.

 • Je bepaalt de prioriteiten van de dienst in samenspraak met je directeur en beleidsmakers.

 • Je bewaakt de kwaliteit en de naleving van de termijnen van de dienstverlening en werkt tevens aan procesverbeteringen.

 • Je fungeert als aanspreekpunt in geval van belangrijke projectdossiers en begeleidt deze inhoudelijk mee samen met de GOA’s.

 • Je stuurt de medewerkers aan en motiveert hen tot het leveren van optimale prestaties en stimuleert ook hun betrokkenheid, zelfstandigheid en persoonlijke talentontwikkeling.

 • Je bent verantwoordelijk voor het toepassen van de principes van projectmatig en procesmatig werken.

 • Je volgt veranderingen in de wet- en regelgeving op en geeft deze door aan je medewerkers.

 • Je bouwt een intern en extern netwerk uit om de expertise van jou en je medewerkers uit te breiden en om de dienstverlening te verbeteren waar nodig.

 • Je volgt de budgetten op samen met de teamverantwoordelijken en de directeur en stuurt bij waar nodig.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een Master diploma, of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld.

 • Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring in de sector van stedenbouw en ruimtelijk beleid.

 • Je hebt kennis van alle wet- en regelgeving verwant aan de omgevingsvergunning en stedenbouw/ruimtelijke ordening, het ruimtelijk beleid van diverse overheden (Vlaams, provinciaal, lokaal; de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en de uitvoeringsbesluiten Ruimtelijke ordening.

 • Je bent in staat om de goede ruimtelijke ordening, de duurzame ruimtelijke ontwikkeling en de maatschappelijke meerwaarde van projecten te beoordelen.

 • Je kent de diverse overheden en actoren in het ruimtelijk beleid, het vergunningen- en het handhavingsbeleid.

 • Je geeft leiding aan je team op een inspirerende en motiverende wijze met speciale aandacht voor talentontwikkeling.

 • Je bent klantgericht en gaat om met interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier.

Ons aanbod

 • Weddeschaal: A4a-A4a (brutowedde tussen 3525 €/maand en 5374 €/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)

 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, …)

 • Flexibele werkuren

 • Maximale ontplooiingskansen

 • Aantrekkelijke verlofregeling

 • Statutaire benoeming

Overtuigd?

Mail dan jouw CV en een kopie van jouw Master diploma (of gelijkwaardig) naar personeelsdienst.selecties@aalst.be en dit ten laatste op 3 januari 2018, op sanctie van nietigheid van de kandidatuur.

De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:

1) Thuisopdracht: tussen 11 en 18 januari 2018

2) Assessment center: tussen 30 januari 2018 en 14 februari 2018

3) Mondeling gedeelte (presentatie + interview): 23 februari 2018

Elk onderdeel is eliminerend.

 

Meer informatie over de voorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving vind je in de infobundel. Deze kan aangevraagd worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Contactgegevens

stad Aalst
Werf 9
9300 Aalst

Geplaatst door

stad Aalst

Uiterste sollicitatiedatum

03/01/2018

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Oost-Vlaanderen