Coördinator Fabriek voor de Toekomst Voeding

Functieomschrijving

Gebeten door de voedingsindustrie? Als coördinator Voeding binnen de werking van Fabrieken voor de Toekomst is het jouw taak om samen met onze partners deze sterke West-Vlaamse industriële sector en haar kmo’s nog sterker te maken. Beschik je over de nodige ingrediënten om je visie uit te dragen? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken!

Als coördinator neem je volgende verantwoordelijkheden op:

 • Je coördineert alle activiteiten binnen het thema “Voeding” vanuit het Huis van de Voeding in Roeselare.
 • Je stimuleert en draagt op een constructieve wijze bij tot het ontwikkelen van ideeën, signaleren van kansen en het genereren van activiteiten die bijdragen tot de uitvoering van de ontwikkelde visie, o.m. via het uitwerken en uitvoeren van een jaarlijks actieplan (inclusief implementatie via projectwerking).
 • Je onderhoudt en bevordert de vlotte, constructieve samenwerking zowel intern als tussen de partners.
 • Je detecteert mogelijke onderzoeksthema’s betreffende het thema Voeding en stemt af met bestaande onderzoeksexpertise in samenwerking met TUA West.
 • Je ondersteunt de internationale positionering van Fabriek voor de Toekomst samen met de partners, inzonderheid promotie van de aanwezige expertise op internationaal vlak.
 • Je draagt bij tot expertise-opbouw (inhoudelijk-technische kennis) en volgt evoluties op binnen het thema, hierbij inbegrepen het opbouwen van kennis omtrent de inhoudelijk-technische werking van de betrokken partijen en hun producten/dienstverlening.
 • Je neemt de lead bij de ontwikkeling van een gedragen visie voor POM West-Vlaanderen en TUA West met betrekking tot het subthema Voeding & Gezondheid, hierbij rekening houdend met de noden van bedrijven, alsook op vlak van infrastructuur en kennisopbouw.
 • Je coördineert de uitbouw van nieuwe infrastructuur voor het subthema Voeding & Gezondheid.
 • Je rapporteert aan de algemeen coördinator ‘Fabrieken voor de Toekomst’ van POM WestVlaanderen.
 • Je participeert aan de uitbouw en de goede werking van de globale werking van het clusterbeleid onder de noemer van de Fabrieken voor de Toekomst met inbegrip van participatie aan relevante overleg- of infobijeenkomsten, intern zowel als extern.

Profiel

 • Voor deze functie is een masterdiploma een must. Je kan twee jaar relevante ervaring voorleggen.
 • Je hebt kennis van het thema voeding en de voedingssector.
 • Je beschikt over voldoende inzicht in het sociaal-economisch beleid in West-Vlaanderen, hebt de nodige politieke feeling en bent diplomatisch
 • Je bent een teamspeler bij wie het gezamenlijk resultaat voorop staat.
 • Je bent sterk in coördineren, plannen, organiseren en opvolging.
 • Als coördinator ben je een krak in coachen, samenwerken, bemiddelen en overtuigen. Je ondersteunt en stuurt je collega’s waar nodig.
 • Als coördinator ben je in staat om een visie te ontwikkelen (lange termijn).
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht ingesteld, met innoverend vermogen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
 • Affiniteit met de sector zorg(economie) is een pluspunt.
 • Ervaring met projectwerking en/of projectmanagement is een pluspunt.

Aanbod

 • Verloning volgens de graad van adjunct-adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A1a-A3a, met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit. Maandelijkse brutowedde aan huidige index (oktober 2018) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A1a: min. € 3.108 - max. € 4.836 (0-24 jaar anciënniteit).
 • Gevarieerde en boeiende jobinvulling met innovatieve uitdagingen rond het thema voeding.
 • Mogelijkheden voor continue bijscholing & zelfontplooiing en participatie aan studiedagen en conferenties zodat je op de hoogte blijft van de laatste innovaties in de sector.
 • Een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.
 • Tewerkstelling in het Huis van de Voeding, Roeselare

Plaats tewerkstelling

POM West-Vlaanderen 
Spanjestraat 141 8800 ROESELARE 

Contactgegevens

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries/Brugge

Uiterste sollicitatiedatum

01/09/2019

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie West-Vlaanderen