Business Developer IOF-consortium End of Waste

VACATURE BUSINESS DEVELOPER

De Universiteit Gent zoekt een ondernemende en dynamische medewerker om de valorisatie van onderzoek in het domein van organisch afval- en nevenstromen te faciliteren.

Belangrijke activiteiten omvatten het opzetten van industriële samenwerkingen, het afsluiten van licenties en het creëren van spin-offs met als doel de innovatieve kennis en technologie die ontwikkeld wordt naar de markt te brengen

End-of-Waste

Het business domein van deze vacature (End-of-Waste) richt zich op biologische nevenstromen uit de bio-industrie.

Taakomschrijving

Uw belangrijkste taken bestaan uit:

- Het identificeren en vermarkten van valoriseerbare onderzoeksresultaten binnen het End-of-Waste consortium door het afsluiten van R&D-contracten, licentieovereenkomsten of het oprichten van spin-offs;

- Het verhogen van de samenwerking met de industrie via het afsluiten van bilaterale onderzoekscontracten en het stimuleren en ondersteunen van deelname aan industriële onderzoeksprogramma’s (bv. via VLAIO, EU, …);

- Het identificeren, consolideren en opvolgen van strategische partnerships met economisch relevante spelers in de markt die een toegevoegde waarde hebben voor het consortium;

- Het stimuleren van interne samenwerkingsverbanden gericht op de ontwikkeling van technologieplatformen;

- Het stimuleren en begeleiden van technologieontwikkeling en valorisatie (IP, industriële proof-of-concept, vermarkting, …);

- De interne organisatie van het consortium in samenspraak met de hoofdpromotor van het consortium (visie, strategie, project management, financieel beheer, ….);

- Het profileren van het consortium op nationaal en internationaal vlak bij bedrijven en overheden, door middel van seminars, workshops, website, evenementen, enz., met het oog op het ontwikkelen van partnerships.

Profiel

 U beschikt over een gedegen inzicht, kennis en expertise in het domein van de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie

 U beschikt over minstens 3 jaar relevante industrieel georiënteerde werkervaring in het domein van de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie, met betrekking tot minstens twee van de volgende aspecten:

- valorisatie van onderzoek in het algemeen

- intellectuele eigendomsrechten en vermarkting ervan via het afsluiten van licenties

- business development in een business-to-business omgeving of academy-to-business omgeving

- R&D-management en project management

- opzetten van multi-partner consortia in het kader van industriële onderzoeksprogramma’s (Europees, regionaal)

- het oprichten van spin-offs

 U heeft affiniteit met zowel de academische als de bedrijfssector en kan zowel zelfstandig als in teamverband de projecten deskundig en tijdig afhandelen;

 U heeft een ondernemende ingesteldheid, bent diplomatisch en werkt resultaat- en servicegericht;

 U beschikt over uitgesproken communicatieve en bemiddelingsvaardigheden (minstens in het Engels) en bent representatief en flexibel;

 U beschikt over een relevant (internationaal) netwerk

 Ervaring of opleiding in de volgende elementen zijn een pluspunt in uw profiel:

- Ervaring met project management en de contractuele aspecten van onderzoeks- en valorisatieprojecten;

- Ervaring in marketing, prospectie naar nieuwe partners, het voeren van PR en het uitbouwen van professionele netwerken;

- Ervaring met het opzetten en coördineren van domein-overschrijdende en multidisciplinaire structuren;

 Een bijkomende bedrijfsgerichte opleiding

Ons Aanbod

Het betreft een contractuele aanstelling van onbepaalde duur. Wij bieden u een volwaardig loopbaanperspectief binnen een stimulerend statuut, afhankelijk van uw kennis en ervaring.

Inlichtingen

o info over het Industrieel Onderzoeksfonds: www.ugent.be/iof

o coördinator Industrieel Onderzoeksfonds: Ingrid.Merchiers@ugent.be of 09/264.99.51.

Solliciteren

We verwachten uw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV ten laatste op maandag 13 augustus 2018. Deze brief dient te worden gericht aan de Voorzitter van de IOF-raad, Prof. Herman Van Langenhove via Ingrid.Merchiers@ugent.be.

IOF-Consortium End of Waste

De thematiek rond ‘Resource Recovery’ werd onlangs gestructureerd onder de koepel van het valorisatieconsortium "End-of-Waste" met als doel in te zetten op de vele multidisciplinaire valorisatietrajecten die rond nevenstromen uit landbouw, agro-industrie, voedingsindustrie alsook analoge biologische afval(water)stromen kunnen worden opgebouwd.

Het samenbrengen van een multidisciplinair consortium met 32 gedreven professoren en hun betrokken diensten rond de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie zal een sterk synergistisch effect hebben op het vlak van conceptontwikkeling en -realisatie, wat de valorisatie-initiatieven van UGent in dit domein zal versterken en verbreden en de waardecreatie zal maximaliseren. Meer bepaald kijkt End-of-Waste naar het opzetten van academisch-industriële samenwerkingen rond de opwerking van dergelijke organische-biologische afvalstromen tot waardevolle chemicaliën, energie, materialen en producten die op hun beurt terug inzetbaar zijn in diverse doelsectoren.

Promotor: prof. dr. Erik Meers

Alle gegevens m.b.t. deze vacature zijn ook terug te vinden op de UGent website: https://www.ugent.be/techtransfer/nl/actueel/nieuws/alle-vacatures.

 

Contactgegevens

Universiteit Gent dienst TechTransfer
iGent, Technologiepark Zwijnaarde 15
9052 Zwijnaarde

Geplaatst door

Universiteit Gent dienst TechTransfer

Uiterste sollicitatiedatum

13/08/2018

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Oost-Vlaanderen