Business Developer ENERGY INNOVATION COMMUNITY (EnerGhentIC)

VACATURE BUSINESS DEVELOPER

ENERGY INNOVATION COMMUNITY (EnerGhentIC)

De Universiteit Gent zoekt een ondernemende en dynamische medewerker om de valorisatie van onderzoek in het energiedomein te faciliteren.

Voor haar samenwerking met de industrie maakt de UGent gebruik van een netwerk van gespecialiseerde business development centers, gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF), en ondersteund door een centrale dienst voor technologietransfer.

Het Industrieel Onderzoeksfonds van de Associatie UGent heeft als doel innovatieve kennis en technologie naar de markt te brengen.

De business development centers brengen complementaire onderzoeksgroepen bijeen naargelang toepassingsgebied of expertisedomein. Belangrijke activiteiten omvatten industriële samenwerkingen, licenties en het creëren van spin-offs.

EnerGhentIC

EnerGhentIC is één van 23 business development centers aan de Associatie UGent en richt zich op energie-efficiëntie in de industrie, bebouwde omgeving en in de landbouw, alsook energieproductie (wind- en golf- en getijdenenergie). Het consortium wordt momenteel geleid door prof. Lieven Vandevelde als promotor-coördinator en prof. Michel De Paepe als wetenschappelijke coördinator.

Taakomschrijving

Uw belangrijkste taken bestaan uit:

- Het identificeren en vermarkten van valoriseerbare onderzoeksresultaten binnen het EnerGhentIC consortium door het afsluiten van R&D-contracten, licentieovereenkomsten of het oprichten van spin-offs;

- Het verhogen van de samenwerking met de industrie via het afsluiten van bilaterale onderzoekscontracten en het stimuleren en ondersteunen van deelname aan industriële onderzoeksprogramma’s (bv. via VLAIO, EU, …);

- Het identificeren, consolideren en opvolgen van strategische partnerships met economisch relevante spelers in de markt die een toegevoegde waarde hebben voor het consortium;

- Het stimuleren van interne samenwerkingsverbanden gericht op de ontwikkeling van technologieplatformen;

- Het stimuleren en begeleiden van technologieontwikkeling en valorisatie (IP, industriële proof-of-concept, vermarkting, …);

- De interne organisatie van het consortium in samenspraak met de hoofdpromotor van het consortium (visie, strategie, project management, financieel beheer, ….) en het EnerGhentIC support team (een 3-tal mensen);

- Het profileren van het consortium op nationaal en internationaal vlak bij bedrijven en overheden, door middel van seminars, workshops, website, evenementen, enz., met het oog op het ontwikkelen van partnerships.

Profiel

- U beschikt over een gedegen wetenschappelijke kennis en expertise in het domein van de energie.

- U bent bij voorkeur in het bezit van een doctoraatsdiploma;

- U beschikt over minstens 3-5 jaar relevante industrieel georiënteerde werkervaring in het energiedomein, met betrekking tot minstens twee van de volgende aspecten:

o valorisatie van onderzoek in het algemeen;

o intellectuele eigendomsrechten en vermarkting ervan via het afsluiten van licenties;

o business development in een business-to-business omgeving of academy-to-business omgeving;

o R&D-management en project management;

o opzetten van multi-partner consortia in het kader van industriële onderzoeksprogramma’s (Europees, regionaal);

o het oprichten van spin-offs;

- Ervaring of opleiding in de volgende elementen zijn een pluspunt:

o ervaring met project management en de contractuele aspecten van onderzoeks- en valorisatieprojecten;

o ervaring in marketing, prospectie naar nieuwe partners, het voeren van PR en het uitbouwen van professionele netwerken;

o ervaring met het opzetten en coördineren van domein-overschrijdende en multidisciplinaire structuren;

o ervaring in het opzetten van strategische samenwerkingsverbanden .

 U heeft affiniteit met zowel de academische als de bedrijfssector en kan zowel zelfstandig als in teamverband de projecten deskundig en tijdig afhandelen;

 U heeft een ondernemende ingesteldheid, bent diplomatisch en werkt resultaat- en servicegericht;

 U beschikt over uitgesproken communicatieve en bemiddelingsvaardigheden (minstens in het Engels) en bent representatief en flexibel;

 U beschikt over een relevant (internationaal) netwerk;

Ons Aanbod

Het betreft een contractuele aanstelling van onbepaalde duur. Wij bieden u een volwaardig loopbaanperspectief binnen een stimulerend statuut, afhankelijk van uw kennis en ervaring. 

Inlichtingen

o www.ugent.be/iof

o Ingrid Merchiers, coördinator Industrieel Onderzoeksfonds: Ingrid.Merchiers@UGent.be of 09/264.99.51.

Solliciteren

We verwachten uw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV ten laatste vrijdag 14 september 2018. Deze brief dient te worden gericht aan de Voorzitter van de IOF-raad, Prof. Herman Van Langenhove via Ingrid.Merchiers@UGent.be.

De selectiecommissie zal plaatsvinden op woensdag 17/10/2018 (voormiddag).

Alle gegevens m.b.t. deze vacature zijn ook terug te vinden op de UGent website: https://www.ugent.be/techtransfer/nl/actueel/nieuws/alle-vacatures.

Contactgegevens

Universiteit Gent dienst TechTransfer
iGent, Technologiepark Zwijnaarde 15
9052 Zwijnaarde

Geplaatst door

Universiteit Gent dienst TechTransfer

Uiterste sollicitatiedatum

14/09/2018

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Oost-Vlaanderen