Afdelingschef Omgevingsvergunning

Introductie

Coördineer jij met enthousiasme een team van specialisten in tijden van verandering? Ben je gepassioneerd door ruimtelijke ordening? Werk je oplossingsgericht? Dan is de functie afdelingschef Omgevingsvergunning iets voor jou!  

De functie afdelingschef Omgevingsvergunning situeert zich binnen de Directie Omgeving van de provincie Limburg. De Directie Omgeving bestaat uit de volgende afdelingen/diensten:

 • Ruimtelijke Planning
 • Duurzaamheid
 • Onroerend Erfgoed
 • Water en Domeinen
 • Mobiliteit en Routenetwerken
 • Omgevingsvergunning.

Op 23 februari 2017 ging de omgevingsvergunning van start. Met de invoering van de omgevingsvergunning kwam er een grondige hervorming van het vergunningslandschap. De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning verdwijnen als afzonderlijke instrumenten en gaan op in één omgevingsvergunning.

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna (eventueel) één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. 

Jouw verantwoordelijkheden

 • Als inspirerende en coachende leidinggevende coördineer je de cel Ruimtelijke Ordening binnen de afdeling Omgevingsvergunning van de Directie Omgeving.
 • Je gaat op zoek naar het structureel verbeteren van de werking van de afdeling door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen.
 • Je handelt met respect voor de administratieve regels en voor de doelstelling en de belangen van de organisatie.
 • Je uit je mening op basis van een afweging van relevante criteria en met inzicht in de consequenties en formuleert ten aanzien van het beleid een onderbouwde visie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van de toepasselijke wetgeving inzake ruimtelijke ordening en aanverwante regelgeving, met bijzondere aandacht voor de verdere transitie in het kader van de omgevingsvergunning.  

Jouw profiel

De kandidaten moeten beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A, master in de architectuur/architect en moeten minimum 3 jaar relevante beroepservaring hebben.

In de functiebeschrijving afdelingschef Omgevingsvergunning – cel Ruimtelijke Ordening – afdeling Omgevingsvergunning – Directie Omgeving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Ons aanbod

 • Statutaire functie
 • Brutomaandloon: minimum 3.740,96 euro en maximum 5.703,89 euro
 • Flexibele werktijdregeling (7 tot 19 u.)
 • Interessante verlofregeling  (35 vakantiedagen)
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
 • Dynamisch team
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Tal van andere troeven, o.a. Bokrijkabonnement, … 

Geïnteresseerd?

Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 30 september (! verlengd), samen met een uitgebreid cv en een kopie van je diploma, naar de provincie Limburg:

 • per e-mail: vacatures@limburg.be  
 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. 

Voor informatie over functie, de toelatingsvoorwaarden en de selectieprocedure kun je nalezen op http://www.limburg.be/afdelingschef-omgevingsvergunning.

Contactgegevens

Poolstok
Technologielaan 11
3001 Heverlee

Geplaatst door

Poolstok

Uiterste sollicitatiedatum

30/09/2019

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Limburg