Adviseur vergunningen

Grimbergen is een groene gemeente in de Vlaamse rand. Om de uitdagingen van morgen aan te pakken, bouwt het gemeentebestuur voortdurend aan een dynamisch team in een moderne werkomgeving. 
Het gemeentebestuur organiseert selecties voor:

Adviseur vergunningen A1a-A3a - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening - in contractueel dienstverband

Functie

 • Je staat in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de dienst en bepaalt concrete opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor het proces en de coördinatie van de omgevingsvergunningen.
 • Je onderhoud goede externe contacten met relevante personen of instanties en vertegenwoordigt de organisatie.

Profiel

Je bent houder van een masterdiploma of gelijkgesteld, waaruit voldoende kennis van de ruimtelijke ordening blijkt, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen.

Aanbod

 • Het minimum brutomaandsalaris bedraagt € 3.107,98 voor een voltijdse betrekking; het maximum brutomaandsalaris bedraagt € 5.469,19.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques € 6,50
 • Verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk- en privéleven ondersteunt
 • Terugbetaling kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Interne en externe opleidingsmogelijkheden.

Interesse?

Alle informatie i.v.m. de functieomschrijving, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure kan je terugvinden via de gemeentelijke website.

Kandidaatstelling: solliciteren kan uiterlijk tot en met vrijdag 1 maart 2019 ter attentie van het college van burgemeester en schepenen:

 • via het e-mailadres gemeentebestuur@grimbergen.be met als onderwerp “Kandidaatsdossier -Adviseur vergunningen”
 • per post aan het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur)
 • door afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis.

We verwachten hierbij van u de volgende documenten:

 • Een curriculum vitae
 • Een gemotiveerde sollicitatiebrief;
 • Een kopie van het vereiste diploma (en zo nodig een gelijkwaardigheidsattest van NARIC-Vlaanderen);
 • Een kopie van jouw identiteitskaart;
 • Een bewijs van taalkennis (behalve indien uit het diploma blijkt dat men het onderwijs in het Nederlands heeft genoten).

Meer info: Dienst Personeel en Organisatie (02 260 12 20 of selectie@grimbergen.be)

Contactgegevens

Gemeente Grimbergen
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen

Geplaatst door

Stad Tielt

Uiterste sollicitatiedatum

01/03/2019

Vereist diploma

Niet gedefinieerd
Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Vlaams-Brabant