Adviseur ruimtelijke planning/beleid

Grimbergen is een groene gemeente in de Vlaamse rand. Om de uitdagingen van morgen aan te pakken, bouwt het gemeentebestuur voortdurend aan een dynamisch team in een moderne werkomgeving. 
Het gemeentebestuur organiseert selecties voor:

Adviseur ruimtelijke planning/beleid A1a-A3a - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening - in contractueel dienstverband

Functie

Op basis van de prioriteiten van het bestuur en in overleg met het managementteam, maak je een voorstel op voor beleidsdoelstellingen op het vlak van persoonsgebonden materies en stuur je regelmatig bij.

Je werkt beleidsvoorstellen en adviezen uit op vlak van diverse thema’s van de openbare ruimte. Door de realisatie van deze voorstellen zorgt de functiehouder voor de optimale afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen binnen de afdeling Ruimte.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkgesteld dat voorkomt in de lijst opgenomen onder artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma's die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner
 • Hetzij: een masterdiploma of gelijkgesteld en aanvullend houder zijn van een diploma of getuigschrift van aanvullende studies inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening dat voorkomt in de lijst opgenomen onder artikel 1 van het bovenvermeld ministerieel besluit

Aanbod

 • Het minimum brutomaandsalaris bedraagt € 3.107,98 voor een voltijdse betrekking; het maximum brutomaandsalaris bedraagt € 5.469,19.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques € 6,50
 • Verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk- en privéleven ondersteunt
 • Terugbetaling kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Interne en externe opleidingsmogelijkheden.

Interesse?

Alle informatie i.v.m. de functieomschrijving, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure kan je terugvinden via de gemeentelijke website.

Kandidaatstelling: solliciteren kan uiterlijk tot en met vrijdag 1 maart 2019 ter attentie van het college van burgemeester en schepenen:

 • via het e-mailadres gemeentebestuur@grimbergen.be met als onderwerp “Kandidaatsdossier - Adviseur ruimtelijke planning/beleid”
 • per post aan het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur)
 • door afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis.

We verwachten hierbij van u de volgende documenten:

 • Een curriculum vitae
 • Een gemotiveerde sollicitatiebrief;
 • Een kopie van het vereiste diploma (en zo nodig een gelijkwaardigheidsattest van NARIC-Vlaanderen);
 • Een kopie van jouw identiteitskaart;
 • Een bewijs van taalkennis (behalve indien uit het diploma blijkt dat men het onderwijs in het Nederlands heeft genoten).

Meer info: Dienst Personeel en Organisatie (02 260 12 20 of selectie@grimbergen.be)

Contactgegevens

Gemeente Grimbergen
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen

Geplaatst door

Stad Tielt

Uiterste sollicitatiedatum

01/03/2019

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Vlaams-Brabant