ADVISEUR MILIEU EN ENERGIE

De vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (www.brafco.be), kortweg «BRAFCO», is een erkende representatieve beroepsvereniging die de belangen van ondernemingen actief in de handel en de distributie van brandstoffen, motorbrandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten behartigt en verdedigt. Om haar team te versterken op hun kantoren in hartje Brussel, wenst BRAFCO over te gaan tot de aanwerving van een

 

ADVISEUR MILIEU EN ENERGIE

EXPERTSTATUS IN EEN DYNAMISCHE SECTOR

 

Functie

 

Als Adviseur Milieu en Energie rapporteert u rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en staat u in voor:

 

 • Het opvolgen en analyseren van de regelgeving op Europees, nationaal en regionaal niveau m.b.t. milieu en energie;
 • Het opstellen van position papers met het standpunt van de Federatie in deze domeinen;
 • Het voorbereiden van overlegvergaderingen met de bevoegde administratieve en politieke overheden;
 • Het voorbereiden en opvolgen van commissievergaderingen in de schoot van de Federatie.
 • Het informeren van de leden – via het vakblad, de website, mailings en infovergaderingen – over de evoluties in de domeinen Milieu en Energie die van belang zijn voor de sector;
 • Het beantwoorden van vragen van leden m.b.t. de milieuwetgeving;
 • Het ondersteunen van leden bij milieuvergunningsaanvragen;
 • Het organiseren van een dienst ‘milieucoördinator’.

 

Profiel

 

 • U beschikt over een masterniveau. Een bijkomende opleiding in de milieuwetenschappen of een gelijkwaardig niveau door beroepservaring in milieumateries wordt expliciet vereist.
 • U kan adviezen neerschrijven en toelichten voor diverse niveaus in en buiten de organisatie.
 • U heeft behoefte aan een dagelijkse uitdaging om uw kennis up-to-date te houden
 • U bent service gericht en kan zelfstandig werken.
 • U weet resultaatgerichtheid te combineren met effectiviteit en efficiëntie
 • U bent goed tweetalig Nederlands-Frans en heeft een behoorlijke kennis Engels.

 

Aanbod

 

 • BRAFCO biedt een boeiende job in de energiesector, met afwisseling en ruimte voor persoonlijke initiatieven binnen een klein en dynamisch team.
 • Een sleutelrol in een organisatie met veel uitdagingen en een nauwe en vruchtbare samenwerking met de achterban.
 • Een stabiele en betrouwbare organisatie.
 • Een aantrekkelijk salarispakket met extra legale voordelen.

 

Interesse?

 

Stuur je cv en motivatiebrief met referentie BE770671 naar Hudson, t.a.v. Johan Verbeeck, Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussel, tel +32 2 610 27 24, e-mail johan.verbeeck@jobs.hudson.com.

 

Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

Contactgegevens

Hudson Belgium NV
Marcel Thirylaan 75
1200 Brussel

Geplaatst door

Hudson Belgium NV

Uiterste sollicitatiedatum

03/02/2019

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Brussel