PluvioTest

Een werkinstrument waarmee u voor verschillende situaties de kosten van het nuttig gebruik van hemelwater snel kunt in schatten. Door verschillende simulaties uit te voeren, kan u de optimale oplossing kiezen. Het werkinstrument bestaat uit een tweetal werkbladen in Excel en een handleiding.

PluvioTest


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Tool type
Rekentool
Toepassingsgebied
Procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Ja
Talen
Nederlands
AfkomstBelgië

Contactgegevens

Adres
Agoria
Auguste Reyerslaan 80
B-1030 Brussel
Phone
Tel. +32 (0)2 706 78 00
E-mail
frank.vanaudenaerde@agoria.be

Categorieën

Thema's
Water
Sectoren
Energie
Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Industrie
Landbouw
Transport
Aspects
Economisch
Milieutechnisch

Input

Algemeen
De berekening gebeurt aan de hand van twee werkbladen (Excel). In het eerste werkblad voert u verschillende berekeningen uit (benodigde debiet hemelwater, potentieel, volume hemelwateropvang, totale kostprijs van het nuttige gebruik van hemelwater, ), afhankelijk van de vooropgestelde eenheidsprijzen. In het twee werkblad verfijnt u de eenheidsprijzen, specifiek voor het bedrijf.
Voorbereiding
Vooraleer u met het gebruik van PluvioTest kan starten moet u, per verbruikspunt dat in aanmerking komt voor hemelwater, volgende elementen in kaart brengen:

- het mogelijk verbruik en de gewenste kwaliteit van het water;
- de beschikbaarheid van het hemelwater en de opvangmogelijkheden.

Bij de Excel-sheets zit ook een uitgebreide handleiding die best doorgenomen wordt voor het gebruik van de tool.
Inspanningen (tijd)
Enige tijd voor het juist invullen en interpreteren van de berekeningen. Tijd afhankelijk van het aantal verbruikspunten.
Inspanningen (personeel)
Personeelslid, betrokken bij de voorbereiding, voor het invullen en interpreteren van de tool. Bij verdere analyse en/of maatregelen ook andere personen van belang.

Output

Algemeen
Aan de hand van de berekeningen onderzoekt de PluvioTest de mogelijkheid van het nuttig gebruik en de kostprijs van hemelwater voor de verschillende situaties. Zowel per verbruikspunt als een combinatie ervan.

Daarnaast kan u het optimale scenario in detail (laten) uitwerken.