EcoScan

De EcoScan geeft u inzicht in de milieuwinst van uw keuze voor duurzaam afvalbeheer. Het berekent het verschil in milieu-impact tussen gescheiden en niet-gescheiden inzameling en verwerking van uw afval.

EcoScan


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Benchmark: Waar sta ik?
Tool type
Zelfscan
Toepassingsgebied
Procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Nee
Talen
Nederlands
AfkomstBelgië

Contactgegevens

Adres
Suez
Keizer Karellaan 584 b.7
1082 Sint-Agatha-Berchem

Categorieën

Thema's
Materialen (afval)
Sectoren
Industrie
Aspects
Economisch
Milieutechnisch

Input

Algemeen
Om de totale milieu-impact van uw afval te berekenen, moeten de afvalstromen en hoeveelheden ingegeven worden.
Voorbereiding
In de EcoScan zitten 16 veelvoorkomende soorten afval. Het gaat hierbij om: papier en karton, glas, swill (keukenafval), hout, piepschuim, gemengd plastic, HDPE, LDPE (monofolie), PET, PP, staal, aluminium, puin, gips, PVC en vlakglas. De productstromen binnen het eigen bedrijf moeten gekend zijn.
Inspanningen (tijd)
Enige tijd voor het bepalden van de afvalstromen (indien niet gekend). De tijd die nodig is voor het invullen van de scan en de interpretatie ervan is beperkt.
Inspanningen (personeel)
Personeelslid met goede kennis van de afvalstromen.

Output

Algemeen
De resultaten geven inzicht in de totale milieu-impact van het afval. Het geeft aan wat het effect van reductie van afval is n wat het effect is van (verdere) afvalscheiding. Op basis van de uitkomsten van de SUEZ EcoScan kan een specifiek advies gemaakt worden. Hierin worden de afvalstromen met de grootste milieu-impact en grootste verbeterpotentieel als eerste aangepakt.