CO2-calculator voor bodemsaneringsprojecten

Een rekentool om de "CO2-voetafdruk" van een bodemsanering te berekenen.
CO2-calculator voor bodemsaneringsprojecten


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Benchmark: Waar sta ik?
Tool type
Rekentool
Toepassingsgebied
Procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Ja
Talen
Nederlands
AfkomstBelgië

Contactgegevens

Adres
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Phone
Tel. 015 284 284
E-mail
info@ovam.be

Categorieën

Thema's
Bodem
Sectoren
Landbouw
Industrie
Transport
Energie
Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspects
Milieutechnisch

Input

Algemeen
De algemene projectgegevens en gegevens met betrekking tot de verontreinigingsituatie moeten worden ingegeven in de rekentool.
Voorbereiding
De projectgegevens en de gegevens met betrekking tot de verontreinigingsituatie moeten vooraf goed gekend zijn.
Inspanningen (tijd)
Beperkte tijd voor het ingeven van de gegevens en het interpreteren van de resultaten.
Inspanningen (personeel)
Iemand die nauw betrokken is bij de bodemsanering.

Output

Algemeen
Nadat alle gegevens zijn ingevoerd kan men op het tabblad Uitvoerscherm de resultaten van het model bekijken. De resultaten zijn zowel in tabelvorm als grafisch gepresenteerd. De grafieken kunnen desgewenst nog worden aangepast.

Door de totale "CO2-voetafdruk" van verschillende saneringsvarianten te vergelijken, kan worden afgeleid welke de meest CO2-vriendelijke saneringsvariant is. Door na te gaan welke processen/onderdelen binnen de saneringsvariant veel CO2 uitstoten, kunnen alternatieven worden gezocht. Op deze wijze kan de berekening van de CO2-uitstoot een rol spelen bij het ontwerpen van groenere saneringsvarianten.