Beheer van regenwater op perceelsniveau

Deze praktische handleiding voor het ontwerp van openbare ruimten van duurzame wijken biedt een concrete ondersteuning aan de professionals die de milieu-impact van de inrichtingen van deze openbare ruimten tot een minimum willen beperken, zonder te moeten inboeten op het comfort en de gezondheid van de gebruikers. De ontwerptool identificeert de verschillende praktijken en concrete oplossingen, de operationele, relevante en vanuit technisch, milieu- en economisch standpunt performante mogelijkheden op het vlak van openbare ruimten in de duurzame wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beheer van regenwater op perceelsniveau


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Tool type
Tool
Toepassingsgebied
Ontwerpfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Ja
Talen
Nederlands
AfkomstBelgië

Contactgegevens

Adres
Leefmilieu Brussel
Havenlaan 86 C / 3000
1000 Brussel
Phone
Tel. +32 (0)2 775 75 75
E-mail
info@leefmilieubrussel.be

Categorieën

Thema's
Water
Sectoren
Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspects
Milieutechnisch

Input

Algemeen
De tool bestaat uit verschillende spreadsheets en verklarende infofiches, die verschillende werkbladen omvat. De gebruiker dient deze werkbladen zo nauwkeurig mogelijk in te vullen met gegevens/informatie van het project (type werken, kenmerken terrein, infiltratievermogen, oppervlakte, waterbouwkundig schema, ).
Voorbereiding
1. De oppervlakte in horizontale projectie van alle bovengrondse oppervlakken op het terrein (in de bestaande toestand indien het om een renovatie gaat, en in de geplande toestand), met inbegrip van de onmiddellijke omgeving, waarbij het totaal van deze getallen moet overeenkomen met de totale oppervlakte van het perceel;
het type bedekking van elk oppervlak, de benaderende helling ervan alsook de orintatie (N, Z, O, W, NO, ZO, NW, );

2. Bepaalde kenmerken van de bodem en de ondergrond (doorlatendheidscofficint, eventuele verontreiniging, ondergrondse watertafel , ) waarvan de verklaringen en benaderingen zijn opgenomen in de infofiche Kenmerken van het terrein;

3. Indien er een tank aanwezig is op het perceel, de inhoud ervan

4. Een raming van de waterbehoefte voor huishoudelijke toepassingen;

5. De gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften inzake regenwaterbeheer, indien deze bestaan.
Inspanningen (tijd)
Bij een eerste gebruik van de tool moet ongeveer twee uur worden uitgetrokken om de gegevens in te voeren, de resultaten af te drukken en zich een duidelijk idee te vormen van de aangewezen oplossingen. Een (eventueel) tweede gebruik zal daarna sneller verlopen.
Inspanningen (personeel)
Een personeelslid met (bij voorkeur) enige kennis van de zaken vermeld in "Voorbereiding".

Output

Algemeen
Uit de informatiebladen worden dimensioneringsresultaten gehaald met verschillende compenserende maatregelen. Verder stelt de tool maximaal toegestane uitlaatdebieten op en geeft de ideale dimensionering van een recuperatietank volgens de methode van de VMM. Daarnaast is het mogelijk een synthese op te vragen of deze tool te koppelen aan de Quadeau-tool, die gebruikt wordt voor het modelleren van wijken.