Sproeikamer

 Synoniemen, afkortingen en/of procesnamen

—  Stofwasser

Verwijderde componenten

—  Stof, deeltjes: fijn, kleverig, hygroscopisch
—  Gasvormige componenten

Principeschema

Procesbeschrijving

In sproeikamers of sproeitorens wordt het water in fijne druppels verdeeld of verneveld, meestal door middel van sproeiers of “nozzles” boven in de wasser, terwijl het gas tangentieel onderaan, dus in tegenstroom, wordt aangevoerd. Door de centrifugale werking treedt reeds onderaan de kolom een voorafscheiding van grove deeltjes op. Uitvoering in mee- of kruisstroom van sproeitorens is ook mogelijk maar niet voor stofwassing (enkel voor verwijdering gasvormige componenten).

Voor de verwijdering van fijne deeltjes zijn hoge L/G verhoudingen vereist.

Werkingsgraad

De verwijderingsefficientie varieert tussen 70 en 99 % afhankelijk van de deeltjesgrootteverdeling.

Randvoorwaarden

—  Debiet:                                2 500 – 170 000 Nm3/h
—  Temperatuur:                    4 - 370 °C
—  Inkomend stofgehalte:    100 – 10 000 g/Nm3

Hulpstoffen

Water

Milieu-aspecten

Afvalwater dat moet worden behandeld of geloosd op het rioolnet.

Reststoffen die na ontwatering moeten worden afgevoerd.

Energieverbruik

Het energieverbruik varieert van 0,4 tot 2 kWh per 1 000 m3 [5]

Kostprijs

 • Investering
  — 
  Voor een te behandelen gasstroom van 10 000 Nm3/h bedraagt de investeringskost voor een zeer eenvoudige
        sproeiwasser ca. 50 000 EUR of 5 000 EUR per 1 000 Nm3/h.. Voor andere capaciteiten dient gerekend met
        een opschaalfactor tot de macht 0,3 [1, 2]].
 • Werkingskosten
  — 
  Personeelskosten:       ca. 0,25 mu/dag
  —  Operationele kosten:    0,4 – 0,5 EUR per 1 000 Nm³ [5]
  —  Hulp & reststoffen:        het afgescheiden stof moet worden ontwaterd en afgevoerd. Het water dient te worden
        behandeld alvorens het wordt geloosd. De transportkost van het afgescheiden stof is afhankelijk van de aard
        van de reststof.

                                             * Inert: ca. 75 EUR/ton
                                             * Chemisch: 150 – 250 EUR/ton

Voor- en nadelen

 • Voordelen
  — 
  Eenvoudige uitvoering
  —  Geen risico op vervuiling en verstopping in de wassectie
  —  Naast stof worden ook gasvormige componenten afgescheiden
  —  Beschikbaar in verschillende constructiematerialen
  —  Ongevoelig voor fluctuerende gasdebieten
  —  Lage drukvallen
  —  Weinig plaats vereist
 • Nadelen
  — 
  De uitvoering met sproeikoppen met kleine openingen vereist een schone wasvloeistof
  —  Verstoppingen in de sproeiers kunnen een zeer groot rendementsverlies tot gevolg hebben
  —  Weinig efficiënt voor de verwijdering van fijne stofdeeltjes
  —  De massaoverdracht is weinig efficiënt

Toepassingen

Wordt ook gebruikt als koeler om de afgassen te “quenchen”.

Sproeiwassers worden op allerlei plaatsen toegepast, onder andere in:

—  de chemische industrie voor de afscheiding van stof en aërosolen;
—  de metaalindustrie voor diverse soorten afgassen;
—  afvalverbrandingsinstallaties;
—  vergassingsprocessen;
—  aardappelverwerkende industrie voor de verwijdering van zetmeel;
—  glasindustrie;
—  smeltprocessen in de metallurgie;
—  gieterijen;
—  sinterprocessen;
—  droogprocessen;
—  kunstmestproductie;
—  farmaceutische industrie;
—  kunststofindustrie.

Referenties

 1. Factsheets luchtemissie beperkende technieken, www.infomil.nl, Infomil
 2. Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector. BREF document, European IPPC Bureau, http://eippcb.jrc.es
 3. Elslander H., De Fré R., Geuzens P., Wevers M. (1993). Vergelijkende evaluatie van mogelijke gasreinigingssystemen voor huisvuilverbranding. In: Energie &   Milieu, 9
 4. Werkboek milieumaatregelen: “Metaal- en elektrotechnische industrie” (1998 ). VNG uitgeverij
 5. Leveranciersinfo
 6. VDI 3679, Nassabscheider für Partikelförmige Stoffen