Technieken in opkomst

De BREF’s vermelden, naast de BBT voor industriële activiteiten, ook technieken in opkomst. Dit zijn nieuwe technieken die, als zij commercieel worden ontwikkeld, hetzij een hoger algemeen beschermingsniveau voor het milieu hetzij minstens hetzelfde beschermingsniveau voor het milieu en grotere kostenbesparingen kunnen opleveren dan de bestaande BBT.

 

SECTOR TECHNIEKEN IN OPKOMST  
Afvalbehandeling Waste treatment industries nieuwe studie
Afvalverbranding  Waste incineration in herziening
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) Large volume inorganic chemicals - Ammonia, acids & fertilisers  
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) Large volume inorganic chemicals - Solids & others  
Anorganische fijnchemicaliën Production of speciality inorganic chemicals  
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector Common waste water and waste gas treatment / 
management systems in the chemical sector
 
Bulk organische chemie   Large volume organic chemicals  

Cement en kalk

Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide

 
Chlooralkali Production of Chlor-alkali  
Emissies uit opslag Emissions from storage (of bulk or dangerous materials)  
Energie-efficiëntie Energy efficiency  
Ferrometaal

Ferrous metals processing industry

in herziening
Gieterijen Smitheries and foundries  
Glas Manufature of glass  
Ijzer en staal Iron and steel production  
Intensieve veeteelt Intensive rearing of poultry and pigs  
Keramische industrie Ceramic Manufacturing Industry  
Leerlooierijen Tanning of hides and skins  
Non-ferrometaal

Non-ferrous metals industries

 
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen Surface treatments using organic solvents in herziening
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen Surface treatment of metals and plastics  
Organische fijnchemie Manufacture of organic fine chemicals  
Polymeren Polymers  
Productie van houten plaatmaterialen Wood-based Panels Production  

Pulp en papier

Production of pulp, paper  and board

 
Raffinaderijen Refining of Mineral Oil and Gas  
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten Slaughterhouses and animal by-products  
Stookinstallaties Large combustion plants  
Textiel Textiles industry in herziening
Voeding Food, drink and milk industries in herziening