Simulator - Doel

De simulator is een interactieve webtoepassing die je toelaat op een snelle en vlotte manier courante energie/milieugerelateerde berekeningen te laten uitvoeren. Zo krijg je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de energiekost voor het opwarmen van water of de CO2-uitstoot bij de verbranding van x ton steenkool on-line te simuleren.

Omdat de simulator géén 'black box' wenst te zijn, vind je onderaan elke simulatie de gebruikte formules.

Op termijn wensen we de simulator uit te breiden met andere vaak gehanteerde formules binnen de energie- en milieuwetgeving. Heb je zelf ook suggesties, aarzel dan niet en stuur ze door naar EMIS.

Start de applicatie