Ringtesten 2018

VITO coördineert jaarlijks ringtesten in opdracht van Vlaamse overheidsinstanties zoals het departement Omgeving,  OVAM en VLM. Deelname is verplicht  voor laboratoria die door de bevoegde overheid erkend zijn of erkend wensen te worden. Niet-erkende laboratoria kunnen op vrijwillige basis deelnemen.

 

Informatiebundels