Ringtesten 2017

VITO coördineert jaarlijks ringtesten in opdracht van Vlaamse overheidsinstanties zoals LNE,  OVAM, VLM, ALBON. Deelname is verplicht  voor laboratoria die door de bevoegde overheid erkend zijn of wensen erkend te worden. Niet-erkende laboratoria kunnen op vrijwillige basis deelnemen.
 

Handleiding Webapplicatie ‘Robin’ (versie 06)
 

Informatiebundels