Referentielaboratorium milieuanalyses en -metingen

Als Vlaams referentielaboratorium voor milieuanalysen en -metingen is VITO een schakel tussen de Vlaamse overheid en de milieulaboratoria.

VITO's taken als referentielaboratorium zijn:

  • de technische beoordeling en adviesverlening aan de bevoegde overheden in het kader van de erkenning van laboratoria;
  • vastleggen en ter beschikking stellen van de in het kader van de erkenning toe te passen analysemethoden , na de nodige methodeontwikkeling en –validatie;
  • de organisatie van ringtesten en andere controles om de kwaliteit van de door de erkende laboratoria uitgevoerde analyses te bewaken en te bevorderen;
  • regelmatig overleg met de erkende laboratoria, bv. via werkgroepen en contactdagen.
  • aanspreekpunt voor erkende laboratoria in verband met wetgeving/meetaspecten

 

Voor meer informatie: 

Nicole De Brucker 
Tel. + 32 14 33 50 14