Compendium bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM)

Hieronder kan u het Compendium Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) terugvinden dat sinds 1 oktober 2010 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 juli 2010 (BS 11 augustus 2010), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium.

De kolom ‘ter info’ bevat ontwerpmethoden voor het nieuwe BAM die nog gewijzigd kunnen worden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. In de BAM-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van 2010.

Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het BAM.

DEEL 1. BODEM

TER INFO

BAM deel 1/00 Toepassingsgebied 06/2010    
BAM deel 1/01 Bemonstering 06/2010  
BAM deel 1/02 Monstervoorbehandeling 06/2010  
BAM deel 1/03 Bepaling van het vochtgehalte – Gravimetrische methode 06/2010  
BAM deel 1/04 Bepaling van nitraatstikstof 06/2010  
BAM deel 1/07 Bepaling van ammoniumstikstof 06/2010  
BAM deel 1/08 Bepaling van de fosfaatverzadigingsgraad 06/2010  
BAM deel 1/09 Schijnbaar soortelijk gewicht (dichtheid) 06/2010  
BAM deel 1/10 Bepaling van het organisch koolstofgehalte 06/2010  
BAM deel 1/11 Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL) 06/2010  
BAM deel 1/12 Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof 06/2010  
BAM deel 1/20 Rapportering 06/2010  

DEEL 2. - VEEVOEDERS

TER INFO

BAM deel 2/00 Toepassingsgebied 06/2010   ontwerp 06/2014
BAM deel 2/01 Bemonstering 06/2010  
BAM deel 2/02 Monstervoorbehandeling 06/2010 ontwerp 11/2015
BAM deel 2/03 Droge stof gehalte 06/2010 ontwerp 06/2014
BAM deel 2/04 Totale fosfor 06/2010 ontwerp 06/2014
BAM deel 2/05 Ruw eiwit 06/2010 ontwerp 06/2014
BAM deel 2/20 Rapportering 06/2010 ontwerp 06/2014

 

 

DEEL 3. - VLOEIBARE DIERLIJKE MEST

TER INFO

BAM deel 3/00 Toepassingsgebied 06/2010   ontwerp 12/2018
BAM deel 3/01-A Vloeibare mest – Bemonstering van mestkelders en bij gesimuleerd mesttransport   ontwerp 12/2018
BAM deel 3/01-B Vloeibare mest – Bemonstering bij mesttransport   ontwerp 12/2018
BAM deel 3/01-C Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest – Bemonstering van een mestopslag   ontwerp 12/2018
BAM deel 3/02 Monstervoorbehandeling door homogeniseren 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 3/03 Droge stof gehalte 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 3/04 Totale fosfor 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 3/05 Ammoniumstikstof 06/2010 ontwerp 11/2018
BAM deel 3/06 Totale stikstof 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 3/20 Rapportering 06/2010 ontwerp 12/2018

 

DEEL 4. - VASTE DIERLIJKE MEST

TER INFO

BAM deel 4/00 Toepassingsgebied 06/2010   ontwerp 12/2018
BAM deel 4/01-A Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest – Bemonstering van een mestopslag   ontwerp 12/2018
BAM deel 4/01-B Vaste behandelde mest – Bemonstering   ontwerp 12/2018
BAM deel 4/02 Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - stapelbare mest 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 4/03 Droge stof gehalte 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 4/04 Totale fosfor 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 4/05 Ammoniumstikstof 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 4/06 Totale stikstof 06/2010 ontwerp 12/2018
BAM deel 4/20 Rapportering 06/2010 ontwerp 12/2018

DEEL 7. - VERWERKTE MEST

TER INFO

BAM deel 7/00 Toepassingsgebied 06/2010   ontwerp 10/2018
BAM deel 7/01 Bemonstering 06/2010 ontwerp 10/2018
BAM deel 7/02 Monstervoorbehandeling 06/2010 ontwerp 10/2018
BAM deel 7/03 Detectie van Escherichia coli 06/2010 ontwerp 10/2018
BAM deel 7/04 Detectie van Enterococcaceae 06/2010 ontwerp 10/2018
BAM deel 7/05 Detectie van Salmonella 06/2010 ontwerp 10/2018
BAM deel 7/06 Detectie van Clostridium Perfringens 06/2010 ontwerp 10/2018
BAM deel 7/20 Rapportering 06/2010 ontwerp 10/2018

DEEL 8. - RAPPORTERING

TER INFO

BAM deel 8/01 Validatie en kwaliteitscontrole van toestellen voor monstername van vloeibare mest bij verpompen 03/2019   ontwerp 03/2019
BAM deel 8/20 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 06/2010   ontwerp 11/2015