Compendium bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM)

Bij Ministerieel Besluit (MB) wordt het Compendium Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) vastgesteld. Het besluit met de inhoudstabel wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De methoden, opgenomen in de voormelde inhoudstabel van het meest recente MB houdende vaststelling van de BAM, moeten steeds toegepast worden, tenzij specifiek vermeld in het besluit. De rubriek ontwerpmethoden bevat procedures ter info en worden slechts definitief na publicatie van het MB houdende vaststelling van de BAM in het Belgisch Staatsblad.

COMPENDIUM BEMONSTERINGS- EN ANALYSEMETHODES VOOR MEST, BODEM EN VEEVOEDER IN HET KADER VAN HET MESTDECREET (BAM)
versie van juni 2010   BS 11/08/2010
MINISTERIEEL GOEDGEKEURDE VERSIE OVERZICHT WIJZIGINGEN BELGISCH STAATSBLAD
     
ONTWERPMETHODEN    
wijzigingen t.o.v. versie juni 2010 BAM updates