Rapporten Energiebalans Vlaanderen

Rapport Energiebalans Vlaanderen

Het opstellen van de energiebalans is één van de referentietaken van VITO in het kader van EMIS, het Energie en Milieu-Informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest. Het doel is in één rapport een volledig overzicht te maken van het energieverbruik in Vlaanderen in een bepaald jaar en de evolutie van dit energieverbruik op te volgen.

De cijfers uit dit rapport vormen mee de basis voor de opmaak van de Vlaamse bijdrage aan de Belgische broeikasgasinventaris die internationaal wordt gerapporteerd in het kader van het Kyoto protocol.
 

 

Rapport Energiebalans Vlaanderen 1990-2014 [PDF]

 

Overzichtstabellen balansen 1990;1994-2014 (januari 2016)

 

Inventaris hernieuwbare energiebronnen

De inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen geeft een beeld van het gebruik en de productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen.

 

Inventaris warmte-krachtkoppeling

De inventaris warmte-krachtkoppeling Vlaanderen geeft een overzicht van het vermogen, de geproduceerde energie en de primaire energiebesparing van warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen.