Rapporten Energiebalans Vlaanderen

Het opstellen van de energiebalans voor Vlaanderen is één van de referentietaken van VITO.  Een globale energiebalans geeft op een coherente manier een inventaris van de energiestromen in een bepaalde periode voor een bepaald gebied.

De cijfers van de Vlaamse energiebalansen vormen mee de basis voor de opmaak van de Vlaamse bijdrage aan de Belgische broeikasgasinventaris die aan Europa en internationaal wordt gerapporteerd.

Door het verkrijgen van betere of meer gedetailleerde gegevens of door het aanpassen van de methode kunnen de cijfers (ook historische jaren) wijzigen. Telkens bij het verschijnen van een nieuw rapport over de energiebalans wordt de hele cijferreeks aangepast aan de meest recente inzichten.

 

Rapport Energiebalans Vlaanderen 1990-2017

Het rapport geeft op basis van de beschikbare databronnen een voorlopig overzicht van de energiestromen, de productie en het verbruik van energie in Vlaanderen in 2017 en brengt de evoluties sinds 1990 in kaart. 

 

De volledige energiebalansen 1990; 1994-2017 voor Vlaanderen kan u hier raadplegen : 

 

Inventaris hernieuwbare energiebronnen

De inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen geeft een beeld van het gebruik en de productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen.

 

Inventaris warmte-krachtkoppeling

De inventaris warmte-krachtkoppeling Vlaanderen geeft een overzicht van het vermogen, de geproduceerde energie en de primaire energiebesparing van warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen. 

Vanaf het gegevensjaar 2017 is de inventaris warmte-krachtkoppeling opgenomen als onderdeel van het rapport energiebalans Vlaanderen.