Onderzoeksrapporten

TITEL DATUM PDF
Characterization of sludges, soil and waste: Evaluation of different microwave digestion procedures using tetrafluoroboric (HBF4) acid as alternative for hydrofluoric (HF) acid maa 2019 3361 KB
Desktop studie naar de geschiktheid van CMA/ISO analysemethoden voor toetsing van de end of waste criteria voor afgewerkte olie mei 2018 431 KB
Influence of the incubation temperature on the biological activity of soil improvers using the respirometric method feb 2017 565 KB
Bepalen van elementen - ondervangen van niet-spectrale interferenties bij de analyse van eluaten jul 2016 9,5 MB
Evaluation of different digestion procedures for soil and waste samples - part 2 jan 2016 29 MB
Toetsing van analysemethoden vermeld in VLAREM en VLAREMA naar conformiteit CMA sep 2015 2,24 MB
Evaluation of different microwave digestion procedures for soil and waste samples jan 2015 38,9 MB
Bepaling van halogenen en zwavel in vaste stoffen met Combustion Ion Chromatography jun 2014 14.072 KB
Analysemethode voor het bepalen van de zuiverheid van struviet feb 2014 1.660 KB
Anorganische analysen van bodemverbeterende middelen - interlaboratorium ringtest nov 2013 1.636 KB
Harmonisatie anorganische analysemethoden voor de analyse van compost, mest en diverse digestaatstromen dec 2012 1.028 KB
Evaluatie discrete analyser voor de analyse van uitlogingen/destructies van afvalmonsters apr 2012 752 KB
Evaluatie analysemethoden voor de bepaling van anorganische parameters in digestaten feb 2012 4.430 KB
Bepaling van het aandeel hernieuwbaar in afval met de selectieve oplosmethode maa 2011 4.087 KB
Monsterconservering en –bewaring van anorganische parameters dec 2010 554 KB
Proefronde voor de bepaling van de stookwaarde van vaste (herwonnen) brandstoffen jan 2009 1.420 KB
Proefronde stabiliteitsbepaling compost met respirometrische methode feb 2008 1.222 KB

Opmerkingen bij CMA methode 6/B - Meetonzekerheid (versie 12/2007)

Opmerkingen erkende laboratoria

Opmerkingen BELAC auditeurs

   
Project Horizontal : Anorganische resultaten dec 2007 2.590 KB
Bepaling van As in compost en evaluatie destructie met aqua regia dec 2006 767 KB
Resultaten validatiestudie: bepaling van halogenen en zwavel in afval mei 2006 279 KB
ED-XRF analysen van afvalstoffen (Vlarea) feb 2006 1.530 KB
Afvalstoffen op stortplaatsen: Bepalen van analysemethoden voor nieuwe parameters mei 2005 697 KB
Ringtest Halogenen : Resultaten dec 2004 532 KB
Analyse van houtafval dec 2004 1.950 KB
Inzetbaarheid van ED-XRF bij bodemanalysen mei 2004 1.070 KB
Bepaling van halogenen en zwavel in vaste stoffen jan 2004 1.640 KB
Bepaling van organische stof/koolstof in vaste stoffen dec 2003 226 KB