Organisatieprofiel van WELL

Rivierstraat 67b
9080 Beervelde
België
09 345 53 62
friedvanopstal@wellmilieuadvies.be
Aantal personeelsleden: 1-5
Profiel: Aannemer
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

algemeen milieuadvies, advisering, realisatie en opvolging kwzi, iba, regenwatergebruik, waterbesparing enwaterhuishouding