Organisatieprofiel van Vlakwa

Graaf Karel de Goedelaan 34
8500 Kortrijk
België
+32 56 24 12 61
info@vlakwa.be
Aantal personeelsleden: 6-10
Profiel: Adviesorgaan
Statuut: v.z.w.

Omschrijving activiteiten

VLAKWA speelt een initiërende, coördinerende en faciliterende rol op het gebied van water. Onze taken zijn 1/ vraaggedreven onderzoek stimuleren, 2/ kennis en technologie helpen valoriseren, 3/ centraal aanspreekpunt zijn voor advies en met doorverwijsfunctie, 4/kennis verzamelen en verspreiden, 5/ strategisch advies coördineren. Vlakwa is een onafhankelijke afdeling binnen VITO, Vlaamse onderzoeksorganisatie in cleantech en duurzame ontwikkeling.