Organisatieprofiel van Vlaams - Europees verbindingsagentschap vzw

Kortenberglaan 71
1000 Brussel
België
02/737.14.30
info@vleva.eu
Aantal personeelsleden: 6-10
Profiel: Informatiecentrum
Statuut: v.z.w.

Omschrijving activiteiten

Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld krijgen een betere toegang tot het Europese beleid door het informatieplatform en netwerk dat vleva hen biedt. Vleva-leden en de Vlaamse overheden kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd behartigen.

Informatie

 

Europa is meer en meer ons binnenland en daarom moet Vlaanderen nauw betrokken zijn bij het Europese beleid. Zowel de Vlaamse overheid als het middenveld spelen hier een belangrijke rol.   Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) werd daarom in 2006 opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen en omdat Vlaanderen belangrijk is voor Europa.   Voor wat kunt u bij vleva terecht?  Onze vier rollen:
  • Monitor: u krijgt informatie op basis van beleidsdocumenten die vleva filtert en analyseert. 
  • Brug: vleva volgt en bouwt netwerken binnen Vlaanderen en met Europese partners en instellingen. De basis voor informatie-uitwisseling en belangenbehartiging. Wij leren u graag kennen.
  • Belangenbehartiger: vleva neemt geen standpunten in, maar ondersteunt zijn leden en overheden bij lobbyactiviteiten zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon terechtkomt.
  • Loket: vleva is uw gratis wegwijzer voor vragen over Europese initiatieven en contacten en biedt u informatie aan over Europese subsidies en jobs.