Organisatieprofiel van Valorbin

Kunstlaan 43
1040 Brussel
Belgium
02 550 17 64
hg@fevia.be
Aantal personeelsleden: 26-50
Profiel: Beroepsfederatie
Statuut: v.z.w.

Omschrijving activiteiten

Promotie van de meest optimale manier voor de valorisatie van elke organisch-biologische nevenstroom uit de voedingsindustrie.