Organisatieprofiel van UGent Power-Link

Wetenschapspark 1
8400 Oostende
België
+32 (0)59 24 27 40
Power-Link@UGent.be
Aantal personeelsleden: niet gedefiniëerd
Profiel: Universiteit
Statuut: UNIV.

Omschrijving activiteiten

Power-Link, het energiekennisplatform van de Universiteit Gent, bundelt, verspreidt en ondersteunt fundamenteel en toegepast, innovatief en creatief onderzoek rond duurzame en hernieuwbare energie. Power-Link legt de link tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld in nauwe samenwerking met Universiteit Gent en andere kennisinstellingen en stimuleert de innovatie en implementatie van nieuwe energietechnologieën. Wij bieden administratieve ondersteuning aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten, voeren demonstratieve en educatieve projecten uit en exploiteren onderzoeksinfrastructuur.