Organisatieprofiel van Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening

Stropstraat 1
9000 Gent
België
09/240.03.36
els.maes@tmvw.be
Aantal personeelsleden: 501-1000
Profiel: Intercommunale
Statuut: Inter.C

Omschrijving activiteiten

de TMVW staat voor publieke zekerheid en private dynamiek. De intercommunale, actief in 79 gemeenten en steden, zorgt voor (drink)watervoorziening, sanering van afvalwater en aanverwante dienstverlening. Het bedrijf is de voorbije jaren expontentieel gegroeid.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.