Organisatieprofiel van Trage Wegen vzw

Kasteellaan 349 A
9000 Gent
België
09 331 59 20
steven.clays@tragewegen.be
Aantal personeelsleden: 6-10
Profiel: Milieuvereniging
Statuut: v.z.w.

Omschrijving activiteiten

Trage Wegen vzw ijvert voor herwaardering van buurtwegen, veldwegen, kerkwegels en jaagpaden in Vlaanderen