Organisatieprofiel van TOP Antwerpen NV

Industrieweg 17 - Haven 401 (rechteroever)
2030 Antwerpen
België
03 544 73 36
info@top-antwerpen.be
Aantal personeelsleden: 6-10
Profiel: Recyclagebedrijf
Statuut: NV

Omschrijving activiteiten

Centrum voor Grondreiniging. Tussentijdse opslagplaats voor verontreinigde en niet-verontreinigde gronden cfr Vlarebo. Grondrecyclagecentrum. Biologische grondreiniging, Grondopslag voor fysico-chemische en thermische grondreiniging, overname van grondoverschotten. Leveren van aanvulgrond. Acceptatie van Teerhoudend Asfalt (TAG).